Giọt Sầu Tương Tư

Giọt Sầu Tương Tư

Lời bài hát Giọt Sầu Tương Tư

Đóng góp bởi

Nhìn lục bình trôi
Lòng tôi
Miên mang nỗi nhớ
Nhớ đến phương xa
Chắc người
Đã quên tình ta
đã trao nhau
Nhiều đêm trắng
đắng cay một mình
Lục bình trôi
Thủy triều chông chênh
Trôi mãi trôi
Lênh đênh
Muôn chiều lẻ loi
Ngóng bạn mình ên
Phương trời xa
Chắc ai đang đi cùng
Duyên mới
Bỏ quên
Bến sông con đò
Không luyến lưu câu hò
Duyên đầu
Giọt sầu tương tư
Nghẹn ngào mù u
Chiều thu
Mưa giăng khắp lối
Nhói trái tim tôi
ân tình
Đắng cay bờ môi
Trách ai xui
Tình buông thả
Xót xa bùi ngùi
Giờ còn đâu
Những ngày mộng mơ
ôi hẩm hiu bơ vơ
Xin người trả cho
Tôi lại ngày thơ
Nhìn lục bình trôi
Lòng tôi
Miên mang nỗi nhớ
Nhớ đến phương xa
Chắc người
Đã quên tình ta
đã trao nhau
Nhiều đêm trắng
đắng cay một mình
Lục bình trôi
Thủy triều chông chênh
Trôi mãi trôi
Lênh đênh
Muôn chiều lẻ loi
Ngóng bạn mình ên
Phương trời xa
Chắc ai đang đi cùng
Duyên mới
Bỏ quên
Bến sông con đò
Không luyến lưu câu hò
Duyên đầu
Giọt sầu tương tư
Nghẹn ngào mù u
Chiều thu
Mưa giăng khắp lối
Nhói trái tim tôi
ân tình
Đắng cay bờ môi
Trách ai xui
Tình buông thả
Xót xa bùi ngùi
Giờ còn đâu
Những ngày mộng mơ
ôi hẩm hiu bơ vơ
Xin người trả cho
Tôi lại ngày thơ
Giờ còn đâu
Những ngày mộng mơ
ôi hẩm hiu bơ vơ
Xin người trả cho
Tôi lại ngày thơ