Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời

Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời

Lời bài hát Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời

Đóng góp bởi

Nhiều đêm lặng lẽ
Âm thầm lệ rơi chứa chan
Thương cảm đời tôi
Sao nhiều xót xa bẽ bàng
Trời đã vô tình gieo chi bao lầm lỡ
Người mang hai cuộc đời
Mang nỗi sầu niềm đau rã rời
Từ lúc tôi sinh ra đời
Mang trọn niềm đơn côi
Người xa lánh bạn chê cười
Nỗi buồn ai hiểu cho lòng
Đời sao phủ phàng
Ngậm ngùi với trái ngang
Một giọt nước mắt khóc cho hai cuộc đời
Niềm vui liệm chết theo
Một người không lối đi
Không nẻo tình yêu
Không lời thiết tha ngọt ngào
Nhìn thế gian cười người
An vui trong hạnh phúc
Rồi đau thương riêng mình
Cho kiếp người quá nhiều bạc đen.
Nhiều đêm lặng lẽ
Âm thầm lệ rơi chứa chan
Thương cảm đời tôi
Sao nhiều xót xa bẽ bàng
Trời đã vô tình gieo chi bao lầm lỡ
Người mang hai cuộc đời
Mang nỗi sầu niềm đau rã rời
Từ lúc tôi sinh ra đời
Mang trọn niềm đơn côi
Người xa lánh bạn chê cười
Nỗi buồn ai hiểu cho lòng
Đời sao phủ phàng
Ngậm ngùi với trái ngang
Một giọt nước mắt khóc cho hai cuộc đời
Niềm vui liệm chết theo
Một người không lối đi
Không nẻo tình yêu
Không lời thiết tha ngọt ngào
Nhìn thế gian cười người
An vui trong hạnh phúc
Rồi đau thương riêng mình
Cho kiếp người quá nhiều bạc đen.
Nhìn thế gian cười người
An vui trong hạnh phúc
Rồi đau thương riêng mình
Cho kiếp người quá nhiều bạc đen.