Giọt Mưa Chiều Hay Nước Mắt Em

Giọt Mưa Chiều Hay Nước Mắt Em

Lời bài hát Giọt Mưa Chiều Hay Nước Mắt Em

Đóng góp bởi

Giọt mưa chiều nay hay là nước mắt em
Giọt mưa chiều nay hay là tiếng hát em
Tiếng hát nức nở của con tim
Tiếng hát đau khổ kiếp cô đơn
Buồn như tiếng mưa chiều
Giọt mưa chiều nay hay là tiếng vấn vương
Giọt mưa chiều nay hay là tiếng nhớ thương
Thương nhớ thương người của em yêu
Thương nhớ thương người kiếp phong sương
Bụi đường trường còn vương
Mưa ở ngoài trời, và mưa ở trong lòng
Mưa ướt áo em. Giọt mưa thắm tâm hồn
Mưa mang kỷ niệm chiều nay...
Tình yêu còn đó mà giờ xa nhau
Giọt mưa chiều nay hay là nước mắt em
Giọt mưa chiều nay hay là tiếng hát em
Tiếng hát nức nở của con tim
Tiếng hát đau khổ kiếp cô đơn
Hòa giọt mưa chiều nay...
Mưa ở ngoài trời, và mưa ở trong lòng
Mưa ướt áo em. Giọt mưa thắm tâm hồn
Mưa mang kỷ niệm chiều nay...
Tình yêu còn đó mà giờ xa nhau
Giọt mưa chiều nay hay là nước mắt em
Giọt mưa chiều nay hay là tiếng hát em
Tiếng hát nức nở của con tim
Tiếng hát đau khổ kiếp cô đơn
Hòa giọt mưa chiều nay...
Giọt mưa chiều nay hay là nước mắt em