Giọt Lệ Đài Trang

Giọt Lệ Đài Trang

Lời bài hát Giọt Lệ Đài Trang

Đóng góp bởi

ngày xưa ai lá ngọc cành vàng ngày xưa ai quyền quý cao sang em! chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn ngày xưa ai nghệ sỹ lang thang tôi! chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bòng mơ người đẹp lầu hoang rồi 1 hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai láng nhưng than ôi quá bẽ bàng bao tiếng hát cung đàn người chẳn màng còn chê chán nhìn đời thấy lắm phũ phàng mượn tiếng hát cung đàn với niềm đau dĩ vãng hay đâu giông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng xiu đổ theo nước mắt nàng còn đâu! đâu lá ngọc cành vàng còn đâu! đâu quyền quý cao sang em! chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn đời tôi vẫn nghệ sỹ thênh thang em! nhớ xưa rồi em khóc tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang