Giọt Lệ Đài Trang

Giọt Lệ Đài Trang

Lời bài hát Giọt Lệ Đài Trang

Đóng góp bởi

Ngày xưa
Ai lá ngọc cành vàng

Ngày xưa
Ai quyền quý cao sang
Em!
Chính em ngày xưa đó
Ước xây đời
Lên tột đỉnh nhân gian
Ngày xưa
Ai mến nhạc yêu đàn
Ngày xưa
Ai nghệ sỹ lang thang
Anh!
Chính anh ngày xưa đó
Cũng đèo bòng
Mơ người đẹp lầu... hoan
Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung đàn
Với niềm yêu lai láng
Nhưng than ôi quá bẽ bàng
Bao tiếng hát cung đàn
Người chẳng màng còn chê chán
Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
Mượn tiếng hát cung đàn
Với niềm đau dĩ vãng
Nhưng.. bao giông tố lan tràn
Lên gác tía huy hoàng
Như.. đổ theo nước mắt nàng
Còn đâu!
Đâu lá ngọc cành vàng
Còn đâu!
Đâu quyền quý cao sang
Em!
Chính em ngày xưa đó
Đến bây giờ
Phiêu bạt giữa trần gian
Đời tôi
Vẫn tiếng nhạc cung đàn
Đời tôi
Vẫn nghệ sỹ lang thang
Em...!
Nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn
Thương giọt lệ đài trang...
Ngày xưa
Ai mến nhạc yêu đàn
Ngày xưa
Ai nghệ sỹ lang thang
Anh!
Chính anh ngày xưa đó
Cũng đèo bòng
Mơ người đẹp lầu... hoan
Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung đàn
Với niềm yêu lai láng
Nhưng than ôi quá bẽ bàng
Bao tiếng hát cung đàn
Người chẳng màng còn chê chán
Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
Mượn tiếng hát cung đàn
Với niềm đau dĩ vãng
Nhưng.. bao giông tố lan tràn
Lên gác tía huy hoàng
Như.. đổ theo nước mắt nàng
Còn đâu!
Đâu lá ngọc cành vàng
Còn đâu!
Đâu quyền quý cao sang
Em!
Chính em ngày xưa đó
Đến bây giờ
Phiêu bạt giữa trần gian
Đời tôi
Vẫn tiếng nhạc cung đàn
Đời tôi
Vẫn nghệ sỹ lang thang
Em...!
Nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn
Thương giọt lệ đài trang...
Em...!
Nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn
Thương giọt lệ ....
Đài... trang...