Giờ Xa Lắm Rồi

Giờ Xa Lắm Rồi

Lời bài hát Giờ Xa Lắm Rồi

Đóng góp bởi

Khi mới quen
Thì chưa nói... yêu.....
Không lẻ đôi tình
Chỉ bấy.. nhiêu....
Quen nhau từ kiếp
Xa nào rồi
Yêu thương chưa hé
Môi thành lời
Mà sao không nói
Duyên đã xanh
Tình lên ngát môi
Nhưng vẫn chưa tròn
Chuyện lứa đôi
Mai đây mình nếu
Không vẹn thề
Buông xuôi dòng nước
Trôi tràn về
Đường hai lối... đi....
Thôi nhé
Đàn ơi
Gieo chi cung bẻ bàng
Quên đi chuyện dở... dang....
Dĩ vãng
Nào nguôi
Yêu thương đến đây rồi
Buông tay đã không lời
Giờ trả lại nhau thế... thôi....
Cho đến bao giờ
Tôi mới quên
Trang giấy chưa khô
Dòng nhớ.. em....
Ai đi mộng thắm
Xinh nụ cười
Tôi đi để cố quên
Một người
Giờ xa lắm... rồi ...
Duyên đã xanh
Tình lên ngát... môi....
Nhưng vẫn chưa tròn
Chuyện lứa đôi
Mai đây mình nếu
Không vẹn thề
Buông xuôi dòng nước
Trôi tràn về
Đường hai lối đi
Thôi nhé
Đàn ơi
Gieo chi cung bẻ bàng
Quên đi chuyện dở... dang....
Dĩ vãng
Nào nguôi
Yêu thương đến đây rồi
Buông tay đã không lời
Giờ trả lại nhau thế... thôi....
Cho đến bao giờ
Tôi mới quên
Trang giấy chưa khô
Dòng nhớ.. em....
Ai đi mộng thắm xinh nụ cười
Tôi đi để cố quên
Một người
Giờ xa lắm... rồi.....
Ai đi mộng thắm
Xinh nụ cười
Tôi đi để cố quên
Một người ....
Giờ xa lắm rồi....