Giờ Xa Lắm Rồi

Giờ Xa Lắm Rồi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Giờ Xa Lắm Rồi

Đóng góp bởi

Khi mới quen thì chưa nói yêu
Không lẻ đôi tình chỉ bấy nhiêu
Quen nhau từ kiếp xa nào rồi
Yêu thương chưa hé môi thành lời
Mà sao không nói
Duyên đã xanh tình lên ngát môi
Nhưng vẫn chưa tròn chuyện lứa đôi
Mai đây mình nếu không vẹn thề
Buông xuôi dòng nước trôi tràn về
Đường hai lối đi
Thôi nhé đàn ơi gieo chi cung bẻ bàng
Quên đi chuyện dở dang
Dĩ vãng nào nguôi
Yêu thương đến đây rồi
Buông tay đã không lời
Giờ trả lại nhau thế thôi
Cho đến bao giờ tôi mới quên
Trang giấy chưa khô dòng nhớ anh
Ai đi mộng thắm xinh nụ cười
Tôi đi để cố quên một người
Giờ xa lắm rồi
Duyên đã xanh tình lên ngát môi
Nhưng vẫn chưa tròn chuyện lứa đôi
Mai đây mình nếu không vẹn thề
Buông xuôi dòng nước trôi tràn về
Đường hai lối đi
Thôi nhé đàn ơi gieo chi cung bẻ bàng
Quên đi chuyện dở dang
Dĩ vãng nào nguôi
Yêu thương đến đây rồi
Buông tay đã không lời
Giờ trả lại nhau thế thôi
Cho đến bao giờ tôi mới quên
Trang giấy chưa khô dòng nhớ anh
Ai đi mộng thắm xinh nụ cười
Tôi đi để cố quên một người
Giờ xa lắm rồi
Ai đi mộng thắm xinh nụ cười
Tôi đi để cố quên một người
Giờ xa lắm rồi