Gió Về Miền Xuôi

Gió Về Miền Xuôi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Gió Về Miền Xuôi

Đóng góp bởi

Gió về miền xuôi
Anh đưa em cuối nẻo đường đời
Gió đầu non gió lộng đầu ghềnh
Đường em đi
Đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi
Đường nở hoa khắp bốn mùa
Gió gió về là về miền xuôi
Anh đưa em nước lớn nước ròng
Để em qua sông qua suối thăm chồng
Gió về miền xuôi
Qua bốn vịnh năm vòi
Đò vẫn đưa đưa ngược xuôi
Em ơi em ơi
Đường về quê xa mấy bước
Đường về quê xa mấy nẻo
Mà sao người nỡ bỏ ruộng đồng
Trên đường em đi
Đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi
Đường nở hoa khắp bốn mùa
Gió gió về là về miền xuôi
Anh đưa em nước lớn nước ròng
Để em qua sông qua suối thăm chồng
Gió về miền xuôi
Qua bốn vịnh năm vòi
Đò vẫn đưa đưa ngược xuôi
Em ơi em ơi
Đường về quê xa mấy bước
Đường về quê xa mấy nẻo
Mà sao người nỡ bỏ ruộng đồng
Trên đường em đi
Đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi
Đường nở hoa khắp bốn mùa
Trên đường em đi
Đường nở hoa khắp luống cày
Trên đường em đi
Đường nở hoa khắp bốn mùa