Giao Thừa

Giao Thừa

Lời bài hát Giao Thừa

Đóng góp bởi

Hương thơm, giấy vàng tiền sâu bánh mứt đôi cặp nến, trái cây Cầu – Dừa – Đủ - Xoài Rồi sắp thêm đôi tem Cau Trầu, cùng bình hoa Cúc Lưới màu xanh Sơn tùng. Nước cúng 3 chén trà, đôi bánh Chưng, đĩa Đường, bánh In, Nổ màu đầy Gạo Thần Tài đầu năm, cùng câu đối, đôi Liễng đỏ, ông Đồ ghi Thư pháp sống. Canh cho đến khoảng 12 giờ kém đêm là thắp nén hương tất cả bàn thờ Bàn trước sân cho giao thừa, quỳ đặt hương lên trên trán cầu xin cả năm. Xuân sang bao ước nguyện, Xuân thắm xinh, Phật – Trời – Chư Thiên luôn độ người Trần gian luôn bình yên; Mừng năm mới ai cũng được, duyên bề trên luôn sáng soi. Mừng năm mới: Quảng tiến ruộng vườn!. Mừng cho năm nay: Như ý Cát tường! Mừng năm mới – Mùa xuân tới Thật phơi phới, sum vầy! Mọi điều hanh thông!