Giành Lấy Tình Yêu

Giành Lấy Tình Yêu

Lời bài hát Giành Lấy Tình Yêu

Đóng góp bởi

Tại vì sao anh nói đi
Tình yêu em nói với anh
Luôn chân thành .
Không một chút tìm toi
Mà sao any anh đành tâm ,
Đắm say bên vòng tay khác
Bỏ mặc em với nỗi
Cô đơn quạnh hiu
Dù có lúc em đang quên
Rồi không quan tầm đến anh
Khi anh buồn em
Chẳng bít hỏi ham
Còn người ta luôn sẻ chia
Đã xen vào chuyện tình cảm
Của người ta để
Chiếm lấy tình em.
Giành lấy tình yêu đã vụt bay
Dù bít anh đang cùng ai
Đam mê phút yêu đương nồng say
Lòng em vẫn tin ngày mai
Rồi anh sẽ suy nghĩ lại
Tình đó có sai lầm với anh
Giành lấy tinh yêu cho dù mai
Chưa bít ai thuộc về ai
Nhưng đã tốn thương cho cả hai
Tại vì ai anh đổi thay
Để tình yêu như ban nướcđầy
Đổ đi rồi thỳ có
Lấy lại được đâu.
Dù có lúc em đang quên
Rồi không quan tầm đến anh
Khi anh buồn em
Chẳng bít hỏi ham
Còn người ta luôn sẻ chia
Đã xen vào chuyện tình cảm
Của người ta để
Chiếm lấy tình em.
Giành lấy tình yêu đã vụt bay
Dù bít anh đang cùng ai
Đam mê phút yêu đương nồng say
Lòng em vẫn tin ngày mai
Rồi anh sẽ suy nghĩ lại
Tình đó có sai lầm với anh
Giành lấy tinh yêu cho dù mai
Chưa bít ai thuộc về ai
Nhưng đã tốn thương cho cả hai
Tại vì ai anh đổi thay
Để tình yêu như ban nướcđầy
Đổ đi rồi thỳ có
Lấy lại được đâu.
Rồi năm đó so
Chúng ta mà ra
Rồi trong 2 anh fải
Chọ 1 mà thôi
Tinh yêu khi đã tranh giành
Thì sẽ có kẻ thắng người thua
Giành lấy tình yêu đã vụt bay
Dù bít anh đang cùng ai
Đam mê fút yêu thương nống say
Lòng em vẫn tin ngày mai
Rồi anh sẽ suy nghĩ lại
Tình đó vẫn sai lầm với anh
Giành lấy tình iu cho dù mai
Chưa bít ai thuộc về ai
Nhưng đã tổn thương cho cả 2
Tại vì ai anh đổi thay
Để tình yêu như ban nước đầy
Đổ đi rồi thỳ có
Lấy lại đươc đâu.