Giáng Tiên Xuân Ngời

Giáng Tiên Xuân Ngời

Lời bài hát Giáng Tiên Xuân Ngời

Đóng góp bởi

Em là dòng nước mát
Biển cả bát ngát
Con sóng xô thênh thang
Tà áo trôi ngút ngàn
Em là rừng thiên nhiên
Cỏ cây rất hiền
Bạt ngàn hương hoa
Đồi xanh khoe dáng tiên
Em rạng ngời chiếu sáng
Điệu đà dưới nắng
Soi ánh trên tay em
Vạt áo khoe sắc vàng
Em đường làng con đê
Đồng xanh lối về
Nguồn cội yêu thương
Mảnh đất những miền quê
Em như ngọn lửa
Cháy sáng miên man
Áo gấm đêm hội
Tung bay nét Việt Nam
Gửi trọn vào năm hương hoa
Năm nét sung hòa
Hòa chung yêu thương chung lời ca
Em như ngọn lửa
Cháy sáng miên man
Áo gấm đêm hội
Tung bay nét Việt Nam
Giao hòa non xanh nước biếc
Hương sắc tơ tằm
Tình yêu an vui mãi ngàn năm
Gửi vào đây thướt tha lã lơi
Gửi vào đây dáng tiên xuân ngời
Em là dòng nước mát
Biển cả bát ngát
Con sóng xô thênh thang
Tà áo trôi ngút ngàn
Em là rừng thiên nhiên
Cỏ cây rất hiền
Bạt ngàn hương hoa
Đồi xanh khoe dáng tiên
Em rạng ngời chiếu sáng
Điệu đà dưới nắng
Soi ánh trên tay em
Vạt áo khoe sắc vàng
Em đường làng con đê
Đồng xanh lối về
Nguồn cội yêu thương
Mảnh đất những miền quê
Em như ngọn lửa
Cháy sáng miên man
Áo gấm đêm hội
Tung bay nét Việt Nam
Gửi trọn vào năm hương hoa
Năm nét sung hòa
Hòa chung yêu thương chung lời ca
Em như ngọn lửa
Cháy sáng miên man
Áo gấm đêm hội
Tung bay nét Việt Nam
Giao hòa non xanh nước biếc
Hương sắc tơ tằm
Tình yêu an vui mãi ngàn năm
Gửi vào đây thướt tha lã lơi
Gửi vào đây dáng tiên xuân ngời