Giang Hồ Sách Mã

Giang Hồ Sách Mã

Lời bài hát Giang Hồ Sách Mã

Đóng góp bởi

Bài Hát: Giang Hồ Sách Mã Nghệ Sĩ: Tiểu Yên Nhạc Sĩ: Minh Tùng Bước đến chốn bờ cõi Giang Nam, nắng ban chiều Sắc thắm ấy tựa bức tranh thiêu dệt trong mắt Nở trên môi nụ cười, nhất tiếu khuynh thành Vẫn hiên ngang đô thành, gió tuyết ngàn năm Vạn sơn hải đều chẳng so bì Đến phía bắc cùng hữu di nhân nói thiên hạ Sống chết chốn loạn thế phân tranh, tựa như cát Thứ công danh kia nào vĩnh cửu muôn đời Cứ tiêu dao giang hồ, chẳng tiếc lợi danh Loạn binh biến, phủ kín sơn hà Quần hùng phóng trên lưng chiến ngựa Vượt vạn lý thiên sơn bình định nước non Kiếm khí như cuồng phong, nào ta sợ chi đối đầu Là hùng anh lòng luôn mang đầy chính nghĩa Quần hùng phóng trên lưng chiến ngựa Từng hào khí hiên ngang là nhà bốn phương Sánh bước vai kề vai, cùng anh hùng ta tranh đấu Hào kiệt tứ phương, đến đây, cùng say Đến phía bắc cùng hữu di nhân nói thiên hạ Sống chết chốn loạn thế phân tranh, tựa như cát Thứ công danh kia nào vĩnh cửu muôn đời Cứ tiêu dao giang hồ, chẳng tiếc lợi danh Loạn binh biến, phủ kín sơn hà Quần hùng phóng trên lưng chiến ngựa Vượt vạn lý thiên sơn bình định nước non Kiếm khí như cuồng phong, nào ta sợ chi đối đầu Là hùng anh lòng luôn mang đầy chính nghĩa Quần hùng phóng trên lưng chiến ngựa Từng hào khí hiên ngang là nhà bốn phương Sánh bước vai kề vai, cùng anh hùng ta tranh đấu Hào kiệt tứ phương, đến đây, cùng say Quần hùng phóng trên lưng chiến ngựa Vượt vạn lý thiên sơn bình định nước non Kiếm khí như cuồng phong, nào ta sợ chi đối đầu Là hùng anh lòng luôn mang đầy chính nghĩa Quần hùng phóng trên lưng chiến ngựa Từng hào khí hiên ngang là nhà bốn phương Sánh bước vai kề vai, cùng anh hùng ta tranh đấu Hào kiệt tứ phương, đến đây, cùng say