Giận hờn 2

Giận hờn 2

Lời bài hát Giận hờn 2

Đóng góp bởi

Cớ sao chúng mình
Không còn chung... bước....
Khi biết đôi mình
Vẫn còn thương
Nhìn nhau
Không nói nên lời
Mà như
Đã cách xa vời
Có ai biết được
Tình yêu là thế
Lỗi anh đã hẹn
Nhưng rồi không... đến
Ai biết ông trời
Làm lệ rơi
Tại anh
Không đến nơi hẹn
Để người ta
Trông đứng trông ngồi
Để người ta chờ
Rồi ngóng... trông... hoài
Nhưng ai biết được
Nỗi lòng của người đang yêu
Lòng buồn hiu
Những đêm mình vắng nhau
Rồi người yêu
Tìm trong giấc mộng
Để lòng mình
Sao còn ngẩn ngơ
Nắm tay hết giận
Hết hờn em... nhé .....
Xa cách thêm buồn
Người tình ơi
Mình yêu
Yêu mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi... đường.....
Lỗi anh đã hẹn
Nhưng rồi không... đến
Ai biết ông trời
Làm lệ rơi
Tại anh
Không đến nơi hẹn
Để người ta
Trông đứng trông ngồi
Để người ta chờ
Rồi ngóng... trông... hoài
Nhưng ai... biết được
Nỗi lòng của người đang yêu
Lòng buồn hiu
Những đêm mình vắng nhau
Rồi người yêu
Tìm trong giấc mộng
Để lòng mình
Sao còn.. ngẩn ngơ
Nắm tay hết giận
Hết hờn em... nhé .....
Xa cách thêm buồn
Người tình ơi
Mình yêu
Yêu mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi... đường.....
Mình yêu
Yêu mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi... đường.....
Mình yêu
Yêu mãi muôn đời
Từ nay
Ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi... đường.....