Giận Mà Thương

Giận Mà Thương

Xem MV bài hát

Lời bài hát Giận Mà Thương

Đóng góp bởi

Em xa Anh nghe câu dân ca
Giận mà thương sao mà da diết thế
Ơi câu ca, nặng tình nặng nghĩa
Có lúc nào Anh giận Em không
Rứa có lúc nào Anh giận Em không
Để thương suốt cả ngày Em giận
Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm
Giận chẳng còn
Mà thương rộng dài hơn
Em nhớ ngày, Em nhớ đêm
Giận mà thương, cháy lòng Em đó
Thương mà giận, dễ gì đã có
Em chỉ tìm thấy ở Anh thôi
Một nắng hai sương đội trời, đạp đất
Bao vất vả bàn tay Em lo hết
Bao đổi thay, Anh chưa thể hiểu
Ôi câu ca! Răng giận mà thương
Mà thương
Ta lại đi khắp mọi nẻo đường
Mang câu ca và tình yêu thắm nồng
Khi trở gió, lòng vẫn ấm
Bởi giận rồi, cũng chỉ để thương thôi
Em xa Anh nghe câu dân ca
Giận mà thương sao mà da diết thế
Ơi câu ca, nặng tình nặng nghĩa
Có lúc nào Anh giận Em không
Rứa có lúc nào Anh giận Em không
Để thương suốt cả ngày Em giận
Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm
Giận chẳng còn
Mà thương rộng dài hơn
Em nhớ ngày, Em nhớ đêm
Giận mà thương, cháy lòng Em đó
Thương mà giận, dễ gì đã có
Em chỉ tìm thấy ở Anh thôi
Một nắng hai sương đội trời, đạp đất
Bao vất vả bàn tay Em lo hết
Bao đổi thay, Anh chưa thể hiểu
Ôi câu ca! Răng giận mà thương
Mà thương
Ta lại đi khắp mọi nẻo đường
Mang câu ca và tình yêu thắm nồng
Khi trở gió, lòng vẫn ấm
Bởi giận rồi, cũng chỉ để thương thôi