Giận Hờn 2

Giận Hờn 2

Lời bài hát Giận Hờn 2

Đóng góp bởi

Cớ sao chúng mình
Không còn chung bước
Khi biết đôi mình vẫn còn thương
Nhìn nhau không nói nên lời
Mà như ta cách xa vời
Có ai biết được tình yêu là thế
Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới
Ai biết ông trời làm lệ rơi
Tại anh không đến nơi hẹn
Để người ta trông đứng trông ngồi
Để người ta chờ rồi ngóng trông hoài
Nhưng ai biết được
Nỗi lòng của người đang yêu
Lòng buồn thiu
Những đêm mình vắng nhau
Rồi người yêu tìm trong giấc mộng
Để lòng mình sao còn ngẩn ngơ
Nắm tay hết giận hết hờn em nhé
Xa cách thêm buồn người tình ơi
Mình yêu yêu mãi muôn đời
Từ nay ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi đường
Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới
Ai biết ông trời làm lệ rơi
Tại anh không đến nơi hẹn
Để người ta trông đứng trông ngồi
Để người ta chờ rồi ngóng trông hoài
Nhưng ai biết được
Nỗi lòng của người đang yêu
Lòng buồn thiu
Những đêm mình vắng nhau
Rồi người yêu tìm trong giấc mộng
Để lòng mình sao còn ngẩn ngơ
Nắm tay hết giận hết hờn em nhé
Xa cách thêm buồn người tình ơi
Mình yêu yêu mãi muôn đời
Từ nay ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi đường
Mình yêu yêu mãi muôn đời
Từ nay ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi đường
Mình yêu yêu mãi muôn đời
Từ nay ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi đường
Mình yêu yêu mãi muôn đời
Từ nay ta sẽ không rời
Sẽ không bao giờ
Mình bước đôi đường