Giải Thoát

Giải Thoát

Lời bài hát Giải Thoát

Đóng góp bởi

- Thơ : Hoài Hương - Nhạc : Nguyễn Duy Vũ Vạn vật tựa như mây khói Cõi vô thường sám hối từ bi Lòng con mãi luôn khắc ghi Thành tâm hướng về Đức Phật Cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát Xin người ban phước chúng sinh Chúng con đội ơn Đức Phật Nơi an bình giải thoát nhân sinh. Con chấp tay cầu xin Bồ Tát A Di Đà Phật hoàn thiện niềm tin Cuộc sống muôn dân bao nỗi gian truân Người hãy sáng soi những kẻ lỗi lầm Gieo duyên lành ươm thắm mầm xanh Giải thoát về miền Tây Phương cực lạc Chắp tay lạy đồng kính ngôi tam bảo Nơi yên bình giải thoát tâm linh.