Giải Phóng Quân Ta Đi

Giải Phóng Quân Ta Đi

Lời bài hát Giải Phóng Quân Ta Đi

Đóng góp bởi

Giữa màn đêm ta đi
Vượt núi băng rừng
Qua dốc cao suối sâu
Đoàn ta mau rộn bước
Vì quê hương yêu dấu
Chờ ta bao năm tháng
Hờn căm bao năm nung nấu
Thề giết hết quân thù
Ôi làng xóm của ta
Bao năm qua quân Mỹ đã tới
Rắc reo đau thương hờn oan
Ta ra đi mang trong tim ta
Hình bóng quê hương xóm làng
Trên đường xa
Nghe lời quê hương thiết tha gọi ta
Mau dồn bước
Đánh tan quân giặc Mỹ
Giữa màn đêm ta đi
Vượt núi băng rừng
Muôn ánh sao sáng soi
Đoàn ta mau dồn bước
Kìa xa bao thôn xóm
Là quê hương ta đó
Ngày đêm đang trong ngóng
Giục ta mau lên đường
Đi giải phóng làng quê
Quân ta đi như lớp lớp sóng
Bốp đồn giặc thù phải tan
Quân ta đi đồng xanh reo vui
Đàn em hân hoan vẫy chào
Mau dồn bước chân trời xa
Kìa ánh dương đang bừng lên
Mang niềm tin
Ngày vinh quang về ta
Giữa màn đêm ta đi
Vượt núi băng rừng
Muôn ánh sao sáng soi
Đoàn ta mau dồn bước
Kìa xa bao thôn xóm
Là quê hương ta đó
Ngày đêm đang trong ngóng
Giục ta mau lên đường
Đi giải phóng làng quê
Quân ta đi như lớp lớp sóng
Bốp đồn giặc thù phải tan
Quân ta đi đồng xanh reo vui
Đàn em hân hoan vẫy chào
Mau dồn bước chân trời xa
Kìa ánh dương đang bừng lên
Mang niềm tin
Ngày vinh quang về ta
Giữa màn đêm ta đi
Mang hình bóng quê hương
Giữa màn đêm ta đi
Mang hình bóng quê hương
Giữa màn đêm ta đi
Mang hình bóng quê hương