Giấc Mơ Ngày Xưa

Giấc Mơ Ngày Xưa

Lời bài hát Giấc Mơ Ngày Xưa

Đóng góp bởi

Tôi vẫn đi qua
Những con đường quen
Bạn có nhớ
đến tôi bao giờ
Từng ngày trôi qua
Chúng ta lại thêm cách xa
Cuộc đời có những
Hạnh phúc thật gần
Tôi vẫn mơ
Giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Chuyện gì quên
Nhớ hết những nụ cười
Ngày mai đây
Hãy tin là thế
Và khi ấy
Còn nhận ra nhau
Mang theo ánh nắng
Mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó
Ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có
Nỗi đau vô cùng
Khi dừng chân mới
Hay ta xa lạ
Ngêu ngao câu hát
ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm
Những bạn bè thân
Ôi! Mênh mang quá
Biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy
Tưởng chừng ta quên
Tôi vẫn mơ
Giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Chuyện gì quên
Nhớ hết những nụ cười
Ngày mai đây
Hãy tin là thế
Và khi ấy
Còn nhận ra nhau
Mang theo ánh nắng
Mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó
Ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có
Nỗi đau vô cùng
Khi dừng chân mới
Hay ta xa lạ
Ngêu ngao câu hát
ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm
Những bạn bè thân
Ôi! Mênh mang quá
Biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy
Tưởng chừng ta quên
Mang theo ánh nắng
Mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó
Ra đi tìm ước mơ
Rong chơi biết có
Nỗi đau vô cùng
Khi dừng chân mới
Hay ta xa lạ
Ngêu ngao câu hát
ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm
Những bạn bè thân
Ôi! Mênh mang quá
Biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy
Tưởng chừng ta quên
Tôi vẫn đi qua
Những con đường quen
Chuyện gì quên
Nhớ hết những nụ cười
Tôi vẫn mơ
Giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Nằm ngắm mây
Lướt qua bầu trời