Giấc Mơ Đêm Rằm

Giấc Mơ Đêm Rằm

Lời bài hát Giấc Mơ Đêm Rằm

Đóng góp bởi

Có trăng rằm thơ ấu tỏa sáng trên cao
có chú cuội ngồi dưới gốc đa năm nào
có thêm bầy chim trắng về qua giấc mộng
mùa thu đưa em về ngồi ca hát đồng dao.
ánh sáng mùa thu khúc hát nàng hằng nga
những cánh vàng hoa đứng ngiêng đầu lắng nghe
ánh sáng mùa thu ru hoa ngủ thật say
vầng trăng xa mỉm cười rơi nhẹ xuống bài thơ.
có trăng rằm thơ ấu tỏa sáng trên cao
có chú cuội ngồi dưới gốc đa năm nào
có thêm bầy chim trắng về qua giấc mộng
mùa thu đưa em về ngồi ca hát đồng dao.
ánh sáng mùa thu khúc hát nàng hằng nga
những cánh vàng hoa đứng ngiêng đầu lắng nghe
ánh sáng mùa thu ru hoa ngủ thật say
vầng trăng xa mỉm cười rơi nhẹ xuống bài thơ.
có trăng rằm thơ ấu tỏa sáng trên cao
có chú cuội ngồi dưới gốc đa năm nào
có thêm bầy chim trắng về qua giấc mộng
mùa thu đưa em về ngồi ca hát đồng dao.
ánh sáng mùa thu khúc hát nàng hằng nga
những cánh vàng hoa đứng ngiêng đầu lắng nghe
ánh sáng mùa thu ru hoa ngủ thật say
vầng trăng xa mỉm cười rơi nhẹ xuống bài thơ.
ánh sáng mùa thu khúc hát nàng hằng nga
những cánh vàng hoa đứng ngiêng đầu lắng nghe
ánh sáng mùa thu ru hoa ngủ thật say
vầng trăng xa mỉm cười rơi nhẹ xuống bài thơ.
vầng trăng xa mỉm cười rơi nhẹ xuống bài thơ.