Giấc Mơ Cha Pi

Giấc Mơ Cha Pi

Lời bài hát Giấc Mơ Cha Pi

Đóng góp bởi

Ở nơi ấy tôi đã thấy
Trên ngọn núi cao có hai người
Chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông
Không mùa nắng mưa có một mùa
Chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng
Nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo
Một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đã sống
Cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng có cây đàn ChaPi
Khi rung lên từng sợi dây đàn
Đã đong đầy hồn người Đak lay
Ơi Đak-lay ơi rừng cây
Ngọn núi vang tiếng đàn ChaPi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh
Thì lên núi nghe đàn ChaPi
Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn
Không buồn không vui
Tôi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng
Một giấc mơ ôi chapi
Ơi Đak-lay ơi rừng cây
Ngọn núi vang tiếng đàn ChaPi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh
Thì lên núi nghe đàn ChaPi
Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn
Không buồn không vui
Tôi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng
Một giấc mơ ôi chapi
Ở nơi ấy tôi đã thấy
Trên ngọn núi cao có hai người
Chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông
Không mùa nắng mưa có một mùa
Chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng
Nhởn nhơ quanh đồi
Một mái tranh nghèo
Một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đã sống
Cuộc sống yên bình
Ai nghèo cũng có cây đàn ChaPi
Khi rung lên từng sợi dây đàn
Đã đong đầy hồn người Đak lay
Ơi Đak-lay ơi rừng cây
Ngọn núi vang tiếng đàn ChaPi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh
Thì lên núi nghe đàn ChaPi
Tôi yêu ChaPi không còn cô đơn
Không buồn không vui
Tôi nghe ChaPi chợt thấy nao lòng
Một giấc mơ ôi chapi
Chapi
Chapi
Chapi
Chapi
ôi chapi