Giá Như Anh Là Người Vô Tâm

Giá Như Anh Là Người Vô Tâm

Xem MV bài hát

Lời bài hát Giá Như Anh Là Người Vô Tâm

Đóng góp bởi

Cho anh một lý do
Để anh ra đi không đắn đo
Tình yêu như mũi dao
Khứa cắt vào anh rồi
Đau lòng lắm em ơi
Anh không thể nói thành lời
Chỉ biết rằng yêu em
Anh trao hết cả niềm tin
Ngày em nói rời xa
Em không cần anh
Khi xưa em đã trót lỡ lầm
Nói yêu anh để rồi
Giờ em buông tay
Theo người ta anh có hay
Hạ qua rồi thu kia sang
Lá rơi mưa rơi
Mình anh nhớ em thôi
Ngày thêm nhớ ngày dài
Người ới người ơi
Giá như anh là người vô tâm
Chẳng yêu ai đến phút cuối
Thì anh đã không buồn đau
Vì vụt mất em
Người ơi em biết không
Nếu như anh là người vô tâm
Thì anh sẽ không cần bận tâm
Em cứ bước em cứ đi
Em cứ đến bên người ta
Nếu đã xem anh
Là một trò chơi
Thì ta chẳng còn gì để nói
Anh yêu em không phải vì
Bất cứ lý do gì
Em chẳng phải lo
Lối đi em giờ chẳng cần anh
Thì anh cũng sẽ không màn
Bởi vì đơn giản
Tình mình giờ đã phai tàn
Ngày em nói rời xa
Em không cần anh
Khi xưa em đã trót lỡ lầm
Nói yêu anh để rồi
Giờ em buông tay
Theo người ta anh có hay
Hạ qua rồi thu kia sang
Lá rơi mưa rơi
Mình anh nhớ em thôi
Ngày thêm nhớ ngày dài
Người ới người ơi
Giá như anh là người vô tâm
Chẳng yêu ai đến phút cuối
Thì anh đã không buồn đau
Vì vụt mất em
Người ơi em biết không
Nếu như anh là người vô tâm
Thì anh sẽ không cần bận tâm
Em cứ bước em cứ đi
Em cứ đến bên người ta
Nếu đã xem anh
Là một trò chơi
Thì ta chẳng còn gì để nói
Anh yêu em không phải vì
Bất cứ lý do gì
Em chẳng phải lo
Lối đi em giờ chẳng cần anh
Thì anh cũng sẽ không màn
Bởi vì đơn giản
Tình mình giờ đã phai tàn
Giá như anh là người vô tâm
Chẳng yêu ai đến phút cuối
Thì anh đã không buồn đau
Vì vụt mất em
Người ơi em biết không
Nếu như anh là người vô tâm
Thì anh sẽ không cần bận tâm
Em cứ bước em cứ đi
Em cứ đến bên người ta
Nếu đã xem anh
Là một trò chơi
Thì ta chẳng còn gì để nói
Anh yêu em không phải vì
Bất cứ lý do gì
Em chẳng phải lo
Lối đi em giờ chẳng cần anh
Thì anh cũng sẽ không màn
Bởi vì đơn giản
Tình mình giờ đã phai tàn