Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To

Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To

Lời bài hát Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To

Đóng góp bởi

Một nụ cười bé,
Cha vui cả ngày
Một vài tiếng khóc,
Mẹ lo hằng đêm
Thầm cầu mong
Cho con sẽ an lành
Chín tháng sinh thành,
Một đời yêu thương.
Một vòng tay lớn
Ôm con vào lòng
Một bàn chân to
Cho con tập đi
Dù ngày mai kia
Con lớn nên người
Nhưng với cha mẹ
Con mãi bé thơ.
À ơi à ơi,
Con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang
Đầy lời mẹ ru.
À ơi à ơi,
Mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,
Một hạnh phúc to.
À ơi à ơi,
Con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang
Đầy lời mẹ ru.
À ơi à ơi,
Mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,
Một hạnh phúc to.
Một vòng tay lớn
Ôm con vào lòng
Một bàn chân to
Cho con tập đi
Dù ngày mai kia
Con lớn nên người
Nhưng với cha mẹ
Con mãi bé thơ.
À ơi à ơi,
Con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang
Đầy lời mẹ ru.
À ơi à ơi,
Mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,
Một hạnh phúc to.
À ơi à ơi,
Con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang
Đầy lời mẹ ru.
À ơi à ơi,
Mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,
Một hạnh phúc to.
À ơi à ơi,
Con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang
Đầy lời mẹ ru.
À ơi à ơi,
Mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,
Một hạnh phúc to.
À ơi à ơi,
Con ngủ cho ngoan
Giấc mơ sẽ mang
Đầy lời mẹ ru.
À ơi à ơi,
Mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,
Một hạnh phúc to.
À ơi à ơi,
Mãi mãi chúng ta
Một gia đình nhỏ,
Một hạnh phúc to.