Get On The Floor

Get On The Floor

Lời bài hát Get On The Floor

Đóng góp bởi

Có lẽ chiếc hôn đêm nay tặng ai đó đêm nay
Góc khuất phía sau lưng em là anh với chua cay
Baby! Bất cứ đâu mà em đang lừa dối
Nói với anh là em đang ở nơi "bla bla bla"
Biết không nên tin vì ngay phút giây này em đang...
(Get-get on the floor)
(Get-get on the floor)
...tay trong tay với ai.
Đứng trước mặt anh em chưa từng vui như thế.
(Get-get on the floor)
(Get-get on the floor)
Vung tay cao lên (cao lên)
Chẳng cần biết đến xung quanh mình là ai
Khi anh bên ai em trông thấy được điều gì
Ngoài chờ mong mấy
Anh DJ, anh DJ play this song.
Nhạc đã cuốn bay em xa vời
Hay là em uống say cho quên đời bên anh u tối
Giờ lạc lối anh sẽ dìu đôi bước chân em
Đợi chờ điều gì từ những giấc mơ
Bao lâu nay em cứ ngẩn ngơ
Giả vờ, giả vờ, it’s over
Nhạc đã cuốn bay em xa vời
Hay là em uống say cho quên đời bên anh u tối.
I hit the floor, cuz' I
Get get on the floor
Get get on the floor
Get get on the floor
Ai đó đêm nay
Get get on the floor
Get get on the floor
Get get on the floor
Ai đó đêm nay
Get get on the floor
Get get on the floor
Get get on the floor
Ai đó đêm nay
Get get on the floor
Get get on the floor
Get get on the floor
Ai đó đêm nay
I hit the floor
I hit the floor
I hit the floor
I hit the floor
Cuz' I
I hit the floor
I hit the floor
I hit the floor
I hit the floor
Ai đó đêm nay
Cuz' I
Em đã quen dần dần với những chuyện bỏ qua
Những lời anh đã khuyên em nhiều lần
Em bên ai một phần cũng là vì cảm giác
Rơi vào tay của những thứ mà em cần
Anh gần như đã mất bình tĩnh
Khi trước mắt mình chính là em và ai
Phải chấp nhận sự thật người con gái
Trước mặt mình của ngày nào giờ ai là em
(Get-get on the floor)
(Get-get on the floor)
...tay trong tay với ai.
Đứng trước mặt anh em chưa từng vui như thế.
(Get-get on the floor)
(Get-get on the floor)
Vung tay cao lên (cao lên)
Chẳng cần biết đến xung quanh mình là ai
Khi anh bên ai em trông thấy được
Điều gì ngoài chờ mong mấy
Anh DJ, anh DJ play this song
Nhạc đã cuốn bay em xa vời
Hay là em uống say cho quên đời bên anh u tối
Giờ lạc lối anh sẽ dìu đôi bước chân em
Đợi chờ điều gì từ những giấc mơ
Bao lâu nay em cứ ngẩn ngơ
Giả vờ, giả vờ, it’s over
Nhạc đã cuốn bay em xa vời
Hay là em uống say cho quên đời bên anh u tối.
I hit the floor, cuz' I
Get get on the floor
Get get on the floor
Get get on the floor
Ai đó đêm nay
Get get on the floor
Get get on the floor
Get get on the floor
Ai đó đêm nay
Get get on the floor
Get get on the floor
Get get on the floor
Ai đó đêm nay
Get get on the floor
Get get on the floor
Get get on the floor
Ai đó đêm nay
I hit the floor
I hit the floor
I hit the floor
I hit the floor
Cuz' I
I hit the floor
I hit the floor
I hit the floor
I hit the floor
Ai đó đêm nay
Cuz' I