Gekka no Inori (Vocal-kyoku)

Gekka no Inori (Vocal-kyoku)