Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

Lời bài hát Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

Đóng góp bởi

Trên đỉnh Trường Sơn
Ta gặp nhau giữa đường đi chiến đấu
Anh giải phóng quân Lào
Biên giới đẹp sao
Cây lá lao xao
Rộn ràng lẫn trong màu áo
Những người chiến sĩ yêu nước Lào
Trường Sơn mây núi bao la
Lối quân đi bước mòn sỏi đá
Trường Sơn hai nước chúng ta
Đã ghi tạc nghĩa tình từ xưa
Ôi bao thân thương
Bước chân vượt rừng ta đi
Điệp trùng đồng chí
Đường dài chiến đấu ta đánh Mỹ
Cất cao tiếng ca
Trường Sơn bao la
Cao như quyết tâm ta diệt thù
Việt – Lào một lòng như sắt đá
Quê hương như vẫy gọi
Từ hai miền vách núi
Việt – Lào chung đường tiến tới
Ấm lửa đoàn kết càng yêu đời
Muôn vạn Trường Sơn
Ta lại chia tuyến đường đi đánh Mỹ
Đi giải phóng quê nhà
Nơi chiến trường xa
Mỗi bước tôi đi
Lòng càng nhớ bao đồng chí
Những người chiến sĩ yêu nước Lào
Trường Sơn mây núi bao la
Lối quân đi bước mòn sỏi đá
Trường Sơn hai nước chúng ta
Đã ghi tạc nghĩa tình từ xưa
Ôi bao thân thương
Bước chân vượt rừng ta đi
Điệp trùng đồng chí
Đường dài chiến đấu ta đánh Mỹ
Cất cao tiếng ca
Trường Sơn bao la
Cao như quyết tâm ta diệt thù
Việt – Lào một lòng như sắt đá
Quê hương như vẫy gọi
Từ hai miền vách núi
Việt – Lào chung đường tiến tới
Ấm lửa đoàn kết càng yêu đời
Muôn vạn Trường Sơn
Ta lại chia tuyến đường đi đánh Mỹ
Đi giải phóng quê nhà
Nơi chiến trường xa
Mỗi bước tôi đi
Lòng càng nhớ bao đồng chí
Những người chiến sĩ yêu nước Lào
Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn