Gặp Em Mỗi Ngày

Gặp Em Mỗi Ngày

Lời bài hát Gặp Em Mỗi Ngày

Đóng góp bởi

Nhìn đôi mắt em cười
Ngỡ như rằng anh đang đứng
Trong muôn hoa
Ngày qua bước lặng thầm
Cùng bên em đôi ta ngắm sao trời
Có những lúc trái tim khát khao
Khát khao được bên em
Suốt kiếp không xa rời
Lòng chợt buồn thu qua
Đông sang em đã đi rồi
Để một người nước mắt mãi rơi rơi
Wow...Buốt giá những đêm vắng
Mình anh trên con đường xưa
Bước chân từng bước chân
Giờ đành đơn côi khi cuộc tình chia ly
Một người ra đi...
Một người anh vẫn nhớ
Trong từng ngày qua...
Khi ta không còn nhau
Ngàn sao rơi trên trời cao
Rớt rơi vỡ tan thành nỗi buốt giá
Trong tim lẻ loi...wow woh
Từng ngày anh mong nhớ em
Một người đã xa...
Nhìn đôi mắt em cười
Ngỡ như rằng anh đang đứng
Trong muôn hoa
Ngày qua bước lặng thầm
Cùng bên em đôi ta ngắm sao trời
Có những lúc trái tim khát khao
Khát khao được bên em
Suốt kiếp không xa rời
Lòng chợt buồn thu qua
Đông sang em đã đi rồi
Để một người nước mắt mãi rơi rơi
Wow...Buốt giá những đêm vắng
Mình anh trên con đường xưa
Bước chân từng bước chân
Giờ đành đơn côi khi cuộc tình chia ly
Một người ra đi...
Một người anh vẫn nhớ
Trong từng ngày qua...
Khi ta không còn nhau
Ngàn sao rơi trên trời cao
Rớt rơi vỡ tan thành nỗi buốt giá
Trong tim lẻ loi...wow woh
Từng ngày anh mong nhớ em
Một người đã xa...
Wow...Buốt giá những đêm vắng
Mình anh trên con đường xưa
Bước chân từng bước chân
Giờ đành đơn côi khi cuộc tình chia ly
Một người ra đi...
Một người anh vẫn nhớ
Trong từng ngày qua...
Khi ta không còn nhau
Ngàn sao rơi trên trời cao
Rớt rơi vỡ tan thành nỗi buốt giá
Trong tim lẻ loi...wow woh
Từng ngày anh mong nhớ em
Một người đã xa...