Gặp Chúa Trên Quê Hương

Gặp Chúa Trên Quê Hương

Lời bài hát Gặp Chúa Trên Quê Hương

Đóng góp bởi

Con xin mời chúa
Đến với quê hương con
Đến với quê hương con
Quê hương con có đủ bốn mùa
Quê hương con bốn mùa mưa nắng
Lều tranh đơn sơ
Chiếc thuyền đong đưa
Một câu dân ca
Con hát dâng ngài
À ơi con là người Việt Nam
Một lần đi qua con gặp thấy ngài
Vác trên đôi vai
Chiếc cày chiếc guốc
Và trên đôi môi
Cất lên câu hò
Chúa hãy là người Việt Nam
Đi trên chiếc xuồng ba lá đơn sơ
Để mong chờ
Một ngày non nước thanh bình
Chúa hãy là người Việt Nam
Bước xuống ruộng nương rẫy hôm nay
Để chia sẻ
Giọt mồ hôi với chúng con
Quê hương con gian khổ đã nhiều
Quê hương con tiêu điều hoang vắng
Trẻ thơ bơ vơ
Giữa từng cơn mưa
Tìm nơi nương thân
Không có mái nhà
À ơi con là người Việt Nam
Một lần đi qua con gặp thấy ngài
Khóc trong cơn mưa
Giữa một đêm vắng
Và không ai thương
Giúp đỡ cho ngài
Chúa hãy là người Việt Nam
Đi trên chiếc xuồng ba lá đơn sơ
Để mong chờ
Một ngày non nước thanh bình
Chúa hãy là người Việt Nam
Bước xuống ruộng nương rẫy hôm nay
Để chia sẻ
Giọt mồ hôi với chúng con
Quê hương con sáng tỏ một điều
Bao nhiêu nơi vẫn còn đói khát
Giọng hát đau thương
Níu từng câu kinh
Và luôn trông mong
Giây phút thanh bình
À ơi con là người Việt Nam
Một lần đi qua con gặp thấy ngài
Mải mê kiếm tiền
Trong từng bãi rác
Từng bao ni lông
Giữa nơi đô thành
Chúa hãy là người Việt Nam
Đi trên chiếc xuồng ba lá đơn sơ
Để mong chờ
Một ngày non nước thanh bình
Chúa hãy là người Việt Nam
Bước xuống ruộng nương rẫy hôm nay
Để chia sẻ
Giọt mồ hôi với chúng con
Chúa hãy là người Việt Nam
Bước xuống ruộng nương rẫy hôm nay
Để chia sẻ
Giọt mồ hôi với chúng con
Chúa hãy là người Việt Nam
Bước xuống ruộng nương rẫy hôm nay
Để chia sẻ
Giọt mồ hôi với chúng con