Gánh Tương Tư

Gánh Tương Tư

Lời bài hát Gánh Tương Tư

Đóng góp bởi

Tình lỡ xa nhau tình sầu
Tình đau héo hắt
Tựa gối cô đơn gọi đời
Chợt thấy muộn màng
Sầu ôm thương
Nhớ khóc biệt ly.
Oằn gánh tương tư mệt
Nhoài lòng đau sỏi đá
Một thoáng đam mê
Tìm về tìm cõi bơ vơ
Lệ rơi thắm gối mềm cánh môi.
Ôi tình yêu, tình yêu
Tình yêu đã chết!
Chết trong ta một đời
Khóc trong lặng lẽ,
Nén đau thương giã từ.
Tình đã xa ta một đời
Sầu giăng trăm mối
Dòng thác suy tư gởi
Lòng nặng gánh ân tình
Từng đêm nhung
Nhớ gọi cố nhân.
Tình lỡ xa nhau tình sầu
Tình đau héo hắt
Tựa gối cô đơn gọi đời
Chợt thấy muộn màng
Sầu ôm thương
Nhớ khóc biệt ly.
Oằn gánh tương tư mệt
Nhoài lòng đau sỏi đá
Một thoáng đam mê
Tìm về tìm cõi bơ vơ
Lệ rơi thắm gối mềm cánh môi.
Ôi tình yêu, tình yêu
Tình yêu đã chết!
Chết trong ta một đời
Khóc trong lặng lẽ,
Nén đau thương giã từ.
Tình đã xa ta một đời
Sầu giăng trăm mối
Dòng thác suy tư gởi
Lòng nặng gánh ân tình
Từng đêm nhung
Nhớ gọi cố nhân.
Tình lỡ xa nhau tình sầu
Tình đau héo hắt
Tựa gối cô đơn gọi đời
Chợt thấy muộn màng
Sầu ôm thương
Nhớ khóc biệt ly.
Oằn gánh tương tư mệt
Nhoài lòng đau sỏi đá
Một thoáng đam mê
Tìm về tìm cõi bơ vơ
Lệ rơi thắm gối mềm cánh môi.
Ôi tình yêu, tình yêu
Tình yêu đã chết!
Chết trong ta một đời
Khóc trong lặng lẽ,
Nén đau thương giã từ.
Tình đã xa ta một đời
Sầu giăng trăm mối
Dòng thác suy tư gởi
Lòng nặng gánh ân tình
Từng đêm nhung
Nhớ gọi cố nhân.