Gà Trống Nuôi Con

Gà Trống Nuôi Con

Lời bài hát Gà Trống Nuôi Con

Đóng góp bởi

Đành lòng gà trống nuôi con
Sao em nỡ bỏ con cho đành
Từ ngày lo cấy lo cày
Cho qua ngày tàn phai dấu xưa
Màn đêm sao biết ai
Cứ mãi buông dài cho tôi say
Có ai không buồn khi bạn lòng mình
Không thủy chung
Giờ này nằm với con thơ
Thương con trẻ bỗng ngay đau lòng
Ngờ đâu em bỏ con chồng
Em xuôi dòng về nơi bến mơ
Người ta đâu quan tâm tới
Những ân cần xưa trao nhau
Biết bao tâm sự trong lòng
Nào ai thấu chăng ?
Từng canh thâu có ngủ được đâu
Cứ mãi lo âu nhìn ra bến sông
Lòng chờ mong mong người về đây
Để cho con tiếng ru à ơi
Để cho con giấc mơ no tròn
Và cho con từng giọt sữa thơm
Rồi trăng lên chất ngất buồn tênh
Bóng trăng lung linh nằm in bến sông
Rồi tan nhanh chôn vùi tình anh
Em mê chi gấm nhung giàu sang
Sao gây bao đớn đau phũ phàng
Cho chim quyên lẻ đôi chia đàn
Mình mình ơi, ơi mình mình ơi
Đành lòng gà trống nuôi con
Sao em nỡ bỏ
Sao em nỡ bỏ
Chồng con cho đành
Giờ này nằm với con thơ
Thương con trẻ bỗng ngay đau lòng
Ngờ đâu em bỏ con chồng
Em xuôi dòng về nơi bến mơ
Người ta đâu quan tâm tới
Những ân cần xưa trao nhau
Biết bao tâm sự trong lòng
Nào ai thấu chăng ?
Từng canh thâu có ngủ được đâu
Cứ mãi lo âu nhìn ra bến sông
Lòng chờ mong mong người về đây
Để cho con tiếng ru à ơi
Để cho con giấc mơ no tròn
Và cho con từng giọt sữa thơm
Rồi trăng lên chất ngất buồn tênh
Bóng trăng lung linh nằm in bến sông
Rồi tan nhanh chôn vùi tình anh
Em mê chi gấm nhung giàu sang
Sao gây bao đớn đau phũ phàng
Cho chim quyên lẻ đôi chia đàn
Mình mình ơi, ơi mình mình ơi