GIàn Thiên Lý Đã Xa

GIàn Thiên Lý Đã Xa

Lời bài hát GIàn Thiên Lý Đã Xa

Đóng góp bởi

Tội nghiệp thằng bé
Nhớ thương mãi quê nhà
Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa
Đứa bé lỡ yêu
Lỡ yêu cô em rồi
Tình đã quên
Mỗi sớm mai lặng trôi
Này này nàng hỡi!
Nhớ may áo cho người
Giàn thiên lý đã xa tít mùi khơi
Tấm áo cắt ngay
Đã cắt trên khăn lụa là
Là tấm chăn
Đắp chung những ngày qua
Tìm một miếng đất cho gã si tình
Giàn thiên lý đã xa mãi nghìn xanh
Miếng đất cát hoang
Miếng đất ngay bên giáo đường
Biển sẽ ru
Tiếng hát bên trùng dương
Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời
Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi!
Lắp đất, hố tôi
Lắp với đôi tay cô nàng
Nàng hãy chôn
Trái tim non buồn thương
Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời
Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi!
Lắp đất, hố tôi
Lắp với đôi tay cô nàng
Nàng hãy chôn
Trái tim non buồn thương
Tội nghiệp thằng bé
Nhớ thương mãi quê nhà
Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa
Đứa bé lỡ yêu
Lỡ yêu cô em rồi
Tình đã quên
Mỗi sớm mai lặng trôi
Đứa bé lỡ yêu
Lỡ yêu cô em rồi
Tình đã quên
Mỗi sớm mai lặng trôi