Ép Duyên

Ép Duyên

Lời bài hát Ép Duyên

Đóng góp bởi

Người yêu ơi
Từ nay mãi mãi xa nhau rồi
Đừng buồn nghe em
Vì lòng tôi cũng buồn thế thôi
Mẹ cha đã bóp nát tim rồi
Lỡ đành chia rẽ chúng ta thành đôi
Hỡi em ơi tình mình nào phai phôi
Cớ sao giờ đành ngậm ngùi đắng môi
Ngày hôm qua
Còn đâu đó tiếng em vui cười
Nào ngờ hôm nay
Còn tôi với hoang lạnh bóng đêm
Mẹ cha đã lỡ ép duyên em
Vui cùng ai đó đến nơi giàu sang
Để nhân gian
Càng thêm bao trái ngang
Nước mắt em
Buồn tình duyên lỡ làng
Thà là ngày xưa
Ta đừng nói yêu gì nhau
Để rồi ngày nay
Ôm sầu ngất niềm đau
Thà làm sỏi đá im lặng dưới biển sâu
Ôi thế nhân trăm ngàn lần đau
Vì mẹ cha đã
Không hiểu thấu cho lòng
Một người con gái
Không yêu thương phải lấy chồng
Rồi cùng ai đó
Vui mừng chúc rượu nồng
Còn riêng tôi nát tan cõi lòng
Ngày hôm qua
Còn đâu đó tiếng em vui cười
Nào ngờ hôm nay
Còn tôi với hoang lạnh bóng đêm
Mẹ cha đã lỡ ép duyên em
Vui cùng ai đó đến nơi giàu sang
Để nhân gian
Càng thêm bao trái ngang
Nước mắt em
Buồn tình duyên lỡ làng
Thà là ngày xưa
Ta đừng nói yêu gì nhau
Để rồi ngày nay
Ôm sầu ngất niềm đau
Thà làm sỏi đá im lặng dưới biển sâu
Ôi thế nhân trăm ngàn lần đau
Vì mẹ cha đã
Không hiểu thấu cho lòng
Một người con gái
Không yêu thương phải lấy chồng
Rồi cùng ai đó
Vui mừng chúc rượu nồng
Còn riêng tôi nát tan cõi lòng
Thà là ngày xưa
Ta đừng nói yêu gì nhau
Để rồi ngày nay
Ôm sầu ngất niềm đau
Thà làm sỏi đá im lặng dưới biển sâu
Ôi thế nhân trăm ngàn lần đau
Vì mẹ cha đã
Không hiểu thấu cho lòng
Một người con gái
Không yêu thương phải lấy chồng
Rồi cùng ai đó
Vui mừng chúc rượu nồng
Còn riêng tôi nát tan cõi lòng