Em Vội Quên Rồi

Em Vội Quên Rồi

Lời bài hát Em Vội Quên Rồi

Đóng góp bởi

Dẫu biết ta có nhau
Đã có nhau rất lâu
Yêu thương bao năm tưởng như sẽ
Không bao giờ thay đổi
Vì em em rời xa
Em vội quên đi
Lời yêu thương ngày ta có nhau
Cứ thế nước mắt tuôn rơi
Trái tim anh thổn thức nghẹn lời
Vì tình yêu ấy
Anh dành cho em
Từ rất lâu rồi
Vì sao người đi không nói
Để trong màn đêm
U tối lạnh lùng
Mình anh với đêm
Em vội quên rồi
Quên hết rồi những hẹn thề
Trong lòng anh vẫn cứ mãi nghĩ
Yêu thương sẽ không vỡ tan
Ngày em bước sang ngang
Cho lòng đau khóe mi lệ tràn
Hết rồi cuộc tình nồng nàn
Giờ thành hoang mang
Em vội quên rồi
Quên hết rồi những kỷ niệm
Bao ngày qua anh gom nỗi nhớ
Theo mây gửi trao đến em
Mà em có hay chăng
Bao ngày vui với ai bên cạnh
Hết rồi còn lại gì
Còn lại gì em ơi
Ngày ta có đôi
Cứ thế nước mắt tuôn rơi
Trái tim anh thổn thức nghẹn lời
Vì tình yêu ấy
Anh dành cho em
Từ rất lâu rồi
Vì sao người đi không nói
Để trong màn đêm
U tối lạnh lùng
Mình anh với đêm
Em vội quên rồi
Quên hết rồi những hẹn thề
Trong lòng anh vẫn cứ mãi nghĩ
Yêu thương sẽ không vỡ tan
Ngày em bước sang ngang
Cho lòng đau khóe mi lệ tràn
Hết rồi cuộc tình nồng nàn
Giờ thành hoang mang
Em vội quên rồi
Quên hết rồi những kỷ niệm
Bao ngày qua anh gom nỗi nhớ
Theo mây gửi trao đến em
Mà em có hay chăng
Bao ngày vui với ai bên cạnh
Hết rồi còn lại gì
Còn lại gì em ơi
Ngày ta có đôi
Em vội quên rồi
Quên hết rồi những hẹn thề
Trong lòng anh vẫn cứ mãi nghĩ
Yêu thương sẽ không vỡ tan
Ngày em bước sang ngang
Cho lòng đau khóe mi lệ tràn
Hết rồi cuộc tình nồng nàn
Giờ thành hoang mang
Em vội quên rồi
Quên hết rồi những kỷ niệm
Bao ngày qua anh gom nỗi nhớ
Theo mây gửi trao đến em
Mà em có hay chăng
Bao ngày vui với ai bên cạnh
Hết rồi còn lại gì
Còn lại gì em ơi
Ngày ta có đôi