Em Vẫn Còn Yêu Anh

Em Vẫn Còn Yêu Anh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Em Vẫn Còn Yêu Anh

Đóng góp bởi

Giờ đây khi anh nghe bài hát này
Là anh biết nơi đây em vẫn còn yêu
Từ khi đôi ta xa nhau cho đến nay
Chưa một ngày
Em được sống trong hạnh phúc
Giờ đây chia tay không còn nhớ gì
Vì anh đang yên vui bên người ta
Còn em đây dù xa cách nhau
Vẫn nghĩ về anh
Biết không em từng đêm trôi
Trái tim anh vẫn mơ về em đấy thôi
Lỗi do anh xưa bước đi
Chỉ mong sao
Em thứ tha anh một lần
Làm sao em đây có thể
Quên đi hình bóng xưa
Mắt môi kia vẫn theo em từng ngày
Từng lời yêu ta trao nhau
Từng nụ hôn ta trao nhau
Ngày xưa vẫn luôn còn đây
Tình yêu ngang trái chia lìa
Đôi ta người mỗi nơi
Chỉ riêng em nhớ thương anh thật nhiều
Và giờ đây anh ơi
Anh biết chăng em vẫn còn yêu
Giờ đây khi anh nghe bài hát này
Là anh biết nơi đây em vẫn còn yêu
Từ khi đôi ta xa nhau cho đến nay
Chưa một ngày
Em được sống trong hạnh phúc
Giờ đây chia tay không còn nhớ gì
Vì anh đang yên vui bên người ta
Còn em đây dù xa cách nhau
Vẫn nghĩ về anh
Biết không em từng đêm trôi
Trái tim anh vẫn mơ về em đấy thôi
Lỗi do anh xưa bước đi
Chỉ mong sao
Em thứ tha anh một lần
Làm sao em đây có thể
Quên đi hình bóng xưa
Mắt môi kia vẫn theo em từng ngày
Từng lời yêu ta trao nhau
Từng nụ hôn ta trao nhau
Ngày xưa vẫn luôn còn đây
Tình yêu ngang trái chia lìa
Đôi ta người mỗi nơi
Chỉ riêng em nhớ thương anh thật nhiều
Và giờ đây anh ơi
Anh biết chăng em vẫn còn yêu
Làm sao em đây có thể
Quên đi hình bóng xưa
Mắt môi kia vẫn theo em từng ngày
Từng lời yêu ta trao nhau
Từng nụ hôn ta trao nhau
Ngày xưa vẫn luôn còn đây
Tình yêu ngang trái chia lìa
Đôi ta người mỗi nơi
Chỉ riêng em nhớ thương anh thật nhiều
Và giờ đây anh ơi
Anh biết chăng em vẫn còn yêu
Và giờ đây anh ơi
Anh biết chăng em vẫn còn yêu