Em Vẫn Chưa Có Người Yêu

Em Vẫn Chưa Có Người Yêu

Lời bài hát Em Vẫn Chưa Có Người Yêu

Đóng góp bởi

Yêu nhiều là ốm ó o o ò
Baby người đừng chối ó o o ò
Yêu thật là khó ó o o ò
Ồ sao bé cứ lắc
Cứ lắc cứ lắc cứ lắc
Cứ lắc cứ lắc cứ lắc
Người ta bảo là
Yêu nhiều là ốm
Bởi vì ôm nhiều là yếu
Cớ vì sao cứ mỗi lần mình thiếu
Là thấy buồn thiu
Cố tìm một cô người yêu
Thật là khó
Có rồi chia tay nhẹ tựa gió
Chằng bù cho người nào đó
Cứ suốt ngày lo
Em ngoan như nai
Nhưng sao vẫn ế ê ê ề ê
Đẹp trai sao vẫn ế
Không ai mê thì ế
Dễ thương nhưng em vẫn ế bốn mùa
Vậy mà chẳng có ai kua
Vậy thì thua rồi
Baby vậy thì thua
Vậy thì thua vậy thì thua
Baby anh đừng lắc
Là lắc là lắc là lắc cái đầu
Chỉ là yêu thôi không cần mắc
Cứ mắc cứ mắc cứ mắc cỡ đâu
Ngại ngùng anh cứ lặng phía sau
Nhưng điều anh mong là có nhau
Nếu đã lỡ yêu nhau rồi
Thì khai thật đi cần chi phải giấu
Người lừa anh bao ngày đắng
Cứ đắng cứ đắng cứ đắng cõi lòng
Từ đó đến giờ đây anh vẫn chẳng có
Chẳng có chẳng có bé gấu bông
Ngày buồn còn đêm u sầu ngóng trông
Tìm người yêu anh giữa phố đông
Hỡi đôi môi hồng
Không cần yêu làm sao mà sống
Vì anh vẫn chưa có người yêu
Em vẫn chưa có người yêu
Ta vẫn chưa có người yêu
Ngại chi thì yêu đi baby
Anh vẫn chưa có người yêu
Em vẫn chưa có người yêu
Ta vẫn chưa có người yêu
Ngại chi thì yêu đi baby
Xưa ông bà ta có câu
Cái lửa nó gần cái rơm
Anh chờ hoài mà sao hổng cháy
Thịt chó còn có mắm tôm
Tới khi nào anh mới thoát FA
Sương đêm cứ ùa vây
Không cần nắng mà anh cũng say rồi
Gió lạnh đâu thổi về đây
Để được siết chặt đôi vòng vòng tay
Anh không lăng nhăn được đâu
Như người ta
Yêu là yêu đậm sâu
Mà không thể xóa
Trừ khi em yêu dối trá
Khiến bao đêm anh phải khóc òa
Còn không thì tình mình đẹp
Tựa như pháo hoa nổ bùm bùm bùm
Baby anh đừng lắc
Là lắc là lắc là lắc cái đầu
Chỉ là yêu thôi không cần mắc
Cứ mắc cứ mắc cứ mắc cỡ đâu
Ngại ngùng anh cứ lặng phía sau
Nhưng điều anh mong là có nhau
Nếu đã lỡ yêu nhau rồi
Thì khai thật đi cần chi phải giấu
Người lừa anh bao ngày đắng
Cứ đắng cứ đắng cứ đắng cõi lòng
Từ đó đến giờ đây anh vẫn chẳng có
Chẳng có chẳng có bé gấu bông
Ngày buồn còn đêm u sầu ngóng trông
Tìm người yêu anh giữa phố đông
Hỡi đôi môi hồng
Không cần yêu làm sao mà sống
Vì anh vẫn chưa có người yêu
Em vẫn chưa có người yêu
Ta vẫn chưa có người yêu
Ngại chi thì yêu đi baby
Anh vẫn chưa có người yêu
Yêu là phải nói
Dẫu tình anh khi mà vẫn nói
Làm sao đây
Thì yêu thương kể đắng cay
Baby anh đừng lắc
Là lắc là lắc là lắc cái đầu
Chỉ là yêu thôi không cần mắc
Cứ mắc cứ mắc cứ mắc cỡ đâu
Ngại ngùng anh cứ lặng phía sau
Nhưng điều anh mong là có nhau
Nếu đã lỡ yêu nhau rồi
Thì khai thật đi cần chi phải giấu
Người lừa anh bao ngày đắng
Cứ đắng cứ đắng cứ đắng cõi lòng
Từ đó đến giờ đây anh vẫn chẳng có
Chẳng có chẳng có bé gấu bông
Ngày buồn còn đêm u sầu ngóng trông
Tìm người yêu anh giữa phố đông
Hỡi đôi môi hồng
Không cần yêu làm sao mà sống
Vì anh vẫn chưa có người yêu
Em vẫn chưa có người yêu
Ta vẫn chưa có người yêu
Ngại chi thì yêu đi baby
Anh vẫn chưa có người yêu
Em vẫn chưa có người yêu
Ta vẫn chưa có người yêu
Ngại chi thì yêu đi baby
Yêu thôi yêu thôi