Em Thật Sự Đã Từng Yêu Anh /  我是真的愛過你

Em Thật Sự Đã Từng Yêu Anh / 我是真的愛過你