Em Tập Chải Răng

Em Tập Chải Răng

Lời bài hát Em Tập Chải Răng

Đóng góp bởi

Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Với bàn chảy trong tay
Em chải răng một minh
Thêm một lớp kem thơm
Em chảy cho đều tay
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Với bàn chải xinh xinh
Em chải răng một mình
Sau mỗi bữa ăn xong
Em phải răng thật chăn
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Với bàn chảy trong tay
Em chải răng một minh
Thêm một lớp kem thơm
Em chảy cho đều tay
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Một hai ba bốn
Bốn ba hai một
Với bàn chải xinh xinh
Em chải răng một mình
Sau mỗi bữa ăn xong
Em phải răng thật chăn
Em chải răng thật chăm
Em chải răng thật chăm
Em chải răng thật chăm