Em Sẽ Nhường Lại

Em Sẽ Nhường Lại

Lời bài hát Em Sẽ Nhường Lại

Đóng góp bởi

Mặc kệ em nơi đây nhé anh!
Không cần anh
Quan tâm nữa đâu
Bỏ mặc em với riêng mình em
Xin chớ quay lại nhìn nhé anh!
Ừ thì thôi em đã mất anh
Vì một người con gái tốt hơn
Vậy thì em cũng yên lòng đấy
Hạnh phúc thôi em
Nhường người ta.
Nhường vòng tay ấm
Nóng ánh mắt yêu
Thương dịu dàng nói cười
Nhường bờ vai môi hôn
Nồng ấm cho một người xa lạ
Nhường cả âu lo bao đêm
Thức trắng mỗi khi
Giận hờn cách lòng
Cả nụ cười nước mắt em
Cũng nhường người ta.
Ở nơi ấy mưa hay
Nắng cháy vẫn có
Một người bên cạnh
Gọi anh thức giấc mỗi
Bình minh dỗ anh
Từng đêm về
Chỉ cần người ta yêu anh
Nhiều hơn em sẽ
Nhường lại tất cả
Đừng bỏ rơi lại ai giống
Như đã làm với em.
Ừ thì thôi em đã mất anh
Vì một người con gái tốt hơn
Vậy thì em cũng yên lòng đấy
Hạnh phúc thôi em
Nhường người ta.
Nhường vòng tay ấm
Nóng ánh mắt yêu
Thương dịu dàng nói cười
Nhường bờ vai môi hôn
Nồng ấm cho một người xa lạ
Nhường cả âu lo bao đêm
Thức trắng mỗi khi
Giận hờn cách lòng
Cả nụ cười nước mắt em
Cũng nhường người ta.
Ở nơi ấy mưa hay
Nắng cháy vẫn có
Một người bên cạnh
Gọi anh thức giấc mỗi
Bình minh dỗ anh
Từng đêm về
Chỉ cần người ta yêu anh
Nhiều hơn em sẽ
Nhường lại tất cả
Đừng bỏ rơi lại ai giống
Như đã làm với em.
Nhường vòng tay ấm
Nóng ánh mắt yêu
Thương dịu dàng nói cười
Nhường bờ vai môi hôn
Nồng ấm cho một người xa lạ
Nhường cả âu lo bao đêm
Thức trắng mỗi khi
Giận hờn cách lòng
Cả nụ cười nước mắt em
Cũng nhường người ta.
Ở nơi ấy mưa hay
Nắng cháy vẫn có
Một người bên cạnh
Gọi anh thức giấc mỗi
Bình minh dỗ anh
Từng đêm về
Chỉ cần người ta yêu anh
Nhiều hơn em sẽ
Nhường lại tất cả
Đừng bỏ rơi lại ai giống
Như đã làm với em.
Đừng bỏ rơi lại ai giống
Như đã làm với em.