Em Sẽ Là Người Ra Đi

Em Sẽ Là Người Ra Đi

Lời bài hát Em Sẽ Là Người Ra Đi

Đóng góp bởi

Yêu nhau
Cho nhau từng nụ hôn
Nồng ấm ân ái hôm nào
Còn đó bao dấu yêu
Nhưng đời ai nào ngờ
Trôi như mây bay
Về tận cuối phương trời nao
Bao đêm em mơ về ngày mai
Thầm ước trọn kiếp bên người
Ngày xưa anh nói yêu
Thật nhiều một mình em
Vì tim em trao anh
Dâng trọn hết con tim yêu
Mà sao anh đành gian dối
Hỡi người
Thời gian không thể xoá đi
Tiếng yêu anh hôm nào
Quặn tim đau từng cơn
Khi thấy anh vui cùng ai
Vì sao anh không nói
Là hết yêu em rồi
Thà đau một lần đau
Còn hơn mang nhiều cay đắng
Vì sao anh lại nỡ
Gian dối tim em hỡi người
Kề vai em mà tim anh
Khắc ghi bóng hình ai
Vì sao anh lại muốn
Chọn cả hai con đường
Lệ tràn hoen bờ mi
Thì thôi ta đành chia tay
Vì yêu anh
Em sẽ là người ra đi
Yêu nhau
Cho nhau từng nụ hôn
Nồng ấm ân ái hôm nào
Còn đó bao dấu yêu
Nhưng đời ai nào ngờ
Trôi như mây bay
Về tận cuối phương trời nao
Bao đêm em mơ về ngày mai
Thầm ước trọn kiếp bên người
Ngày xưa anh nói yêu
Thật nhiều một mình em
Vì tim em trao anh
Dâng trọn hết con tim yêu
Mà sao anh đành gian dối
Hỡi người
Thời gian không thể xoá đi
Tiếng yêu anh hôm nào
Quặn tim đau từng cơn
Khi thấy anh vui cùng ai
Vì sao anh không nói
Là hết yêu em rồi
Thà đau một lần đau
Còn hơn mang nhiều cay đắng
Vì sao anh lại nỡ
Gian dối tim em hỡi người
Kề vai em mà tim anh
Khắc ghi bóng hình ai
Vì sao anh lại muốn
Chọn cả hai con đường
Lệ tràn hoen bờ mi
Thì thôi ta đành chia tay
Vì yêu anh
Em sẽ là người ra đi
Thời gian không thể xoá đi
Tiếng yêu anh hôm nào
Quặn tim đau từng cơn
Khi thấy anh vui cùng ai
Vì sao anh không nói
Là hết yêu em rồi
Thà đau một lần đau
Còn hơn mang nhiều cay đắng
Vì sao anh lại nỡ
Gian dối tim em hỡi người
Kề vai em mà tim anh
Khắc ghi bóng hình ai
Vì sao anh lại muốn
Chọn cả hai con đường
Lệ tràn hoen bờ mi
Thì thôi ta đành chia tay
Vì yêu anh
Em sẽ là người ra đi