Em Sẽ Không Để Anh Phải Cô Đơn

Em Sẽ Không Để Anh Phải Cô Đơn

Lời bài hát Em Sẽ Không Để Anh Phải Cô Đơn

Đóng góp bởi

Ta khác thường Không giống người Không giống bao điều ngoài kia Nhưng trái tim đong đầy yêu thương như bất kì ai khác. Thế giới này Trong mắt người Có biết bao nhiêu màu da Có biết bao nhiêu điều khác xa với những gì ta biết. Và em sẽ không để anh phải cô đơn Em sẽ không để anh phải vòng quanh tìm kiếm thêm trong đời một lí do cho ta được tồn tại và Em sẽ không để anh phải cô đơn Em sẽ không để anh phải chờ thêm một phút giây nào để biết ta còn xứng đáng được yêu. Thế giới mình Trong những khuôn hình Có biết bao nhiêu ngày vui Và có biết bao nhiều điều sẽ qua Để ta xa cách nhưng mà Em sẽ không để anh phải cô đơn Em sẽ không để anh phải vòng quanh tìm kiếm thêm trong đời một lí do cho ta được tồn tại và Em sẽ không để anh phải cô đơn Em sẽ không để anh phải chờ thêm một phút giây nào để biết ta còn xứng đáng được yêu. Ta khác thường Không giống người Không giống bao điều ngoài kia Nhưng trái tim đong đầy yêu thương như bất kì ai khác Và em sẽ không để anh phải cô đơn Em sẽ không để anh phải vòng quanh tìm kiếm thêm trong đời một lí do cho ta được tồn tại và Em sẽ không để anh phải cô đơn, Em sẽ không để anh phải chờ thêm một phút giây nào để biết ta còn xứng đáng được yêu.