Em Sẽ Bắt Đầu Lại

Em Sẽ Bắt Đầu Lại

Lời bài hát Em Sẽ Bắt Đầu Lại

Đóng góp bởi

Cố gắng tôi ơi
Đừng gục ngã tôi ơi
Đã bao lần em
Tự nói với em
Em hãy đứng lên
Từ khi em
Không còn có anh
Từ khi anh ra đi
Vội vã
Em như cây khô
Gục ngã bên đường
Những phút yên vui
Giờ này đã xa xôi
Thế nhưng vì sao
Lại cứ nhớ anh
Em chẳng thể quên
Dù cho anh
Vô tình với em
Mà sao em
Yêu anh nhiều quá
Em chỉ muốn quên anh
Để bình yên thôi mà
Thật lòng em
Muốn bắt đầu lại
Những ngày em
Chưa từng biết anh
Ngày mà em hồn nhiên
Sống trong bình yên
Nhưng không thể
Bởi em còn nhớ anh
Phải làm sao
Để bắt đầu lại
Bởi vì anh
Đã đến bên em
Và cho em niềm vui
Với bao mộng mơ
Em phải cố
Quên anh đến bao giờ
Cố gắng tôi ơi
Đừng gục ngã tôi ơi
Đã bao lần em
Tự nói với em
Em hãy đứng lên
Từ khi em
Không còn có anh
Từ khi anh ra đi
Vội vã
Em như cây khô
Gục ngã bên đường
Những phút yên vui
Giờ này đã xa xôi
Thế nhưng vì sao
Lại cứ nhớ anh
Em chẳng thể quên
Dù cho anh
Vô tình với em
Mà sao em
Yêu anh nhiều quá
Em chỉ muốn quên anh
Để bình yên thôi mà
Thật lòng em
Muốn bắt đầu lại
Những ngày em
Chưa từng biết anh
Ngày mà em hồn nhiên
Sống trong bình yên
Nhưng không thể
Bởi em còn nhớ anh
Phải làm sao
Để bắt đầu lại
Bởi vì anh
Đã đến bên em
Và cho em niềm vui
Với bao mộng mơ
Em phải cố
Quên anh đến bao giờ
Thật lòng em
Muốn bắt đầu lại
Những ngày em
Chưa từng biết anh
Ngày mà em hồn nhiên
Sống trong bình yên
Nhưng không thể
Bởi em còn nhớ anh
Phải làm sao
Để bắt đầu lại
Bởi vì anh
Đã đến bên em
Và cho em niềm vui
Với bao mộng mơ
Em phải cố
Quên anh đến bao giờ
Thật lòng em
Muốn bắt đầu lại
Những ngày em
Chưa từng biết anh