Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi

Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi

Đóng góp bởi

Tối hôm nay anh có gì bận tâm
Mà sao hỏi anh vẫn cứ chối
Không muốn nói cứ ngồi lặng câm
Oh oh
Thấy, hôm qua em có nhiều điều sai
Người cứ gọi em chẳng bắt máy
Em vô tư không cần ngày mai
Oh oh
Oh no
Cả hôm nay em đã suy nghĩ
Rằng nếu
Cứ giận hờn sẽ không có ích chi
Người hỡi
Những điều anh đã nói rất đúng
Em sai rồi em sai rồi em sai rồi
Anh xin lỗi em đi
Có những lúc em vô tâm
Hơn là bận tâm
Em đã sai
Anh xin lỗi em đi
Có những lúc em vô tư
Chẳng cần sầu tư
Em đã sai
Dù em biết em biết
Em còn em còn
Những sai lầm chẳng như ai
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Từ nay em sẽ không thế nữa
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Tối hôm nay anh có gì bận tâm
Mà sao hỏi anh vẫn cứ chối
Sao anh cứ ngồi lặng câm
Oh oh
Thấy, hôm qua em có nhiều điều sai
Người cứ gọi em chẳng bắt máy
Vô tư không cần ngày mai
Oh oh
Oh no
Cả hôm nay em đã suy nghĩ
Rằng nếu
Cứ giận hờn sẽ không có ích chi
Người hỡi
Những điều anh đã nói rất đúng
Em sai rồi em sai rồi em sai rồi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Oh no
Cả hôm nay em đã suy nghĩ
Rằng nếu
Cứ giận hờn sẽ không có ích chi
Người hỡi
Những điều anh đã nói rất đúng
Em sai rồi em sai rồi em sai rồi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi
Anh xin lỗi em đi