Em Rất Nhớ Anh

Em Rất Nhớ Anh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Em Rất Nhớ Anh

Đóng góp bởi

Mình giận nhau biết bao lần
Anh có nhớ không anh
Giận để yêu thêm những chiều
Em khóc nhiều
Mình yêu nhau tự bao giờ
Anh có nhớ không anh
Mà tình yêu trong em cứ
Lớn dần thêm
Dù mình yêu như thuở nào
Ta đã đến trong nhau
Ðể giờ khi vắng bóng người
Em thấy buồn
Ðừng giận chi em những lần
Em hờn trách vu vơ
Vì tình yêu em đã mãi
Trao anh rồi
Rồi chợt nhận ra trong tim em
Tràn nỗi nhớ người
Ngày dài đợi chờ mong nhớ anh
Rồi chợt nhận ra trên đôi môi
Còn vắng tiếng cười
Mà lòng ngại ngần chưa dám nói
Giận hờn chi anh ta xa nhau
Đã lâu lắm rồi
Ngày lại từng ngày em nhớ anh
Người em yêu ơi em thương anh
Nhiều hơn những gì
Em đã có trong cuộc đời
Dù mình yêu như thuở nào
Ta đã đến trong nhau
Ðể giờ khi vắng bóng người
Em thấy buồn
Ðừng giận chi em những lần
Em hờn trách vu vơ
Vì tình yêu em đã mãi
Trao anh rồi
Rồi chợt nhận ra trong tim em
Tràn nỗi nhớ người
Ngày dài đợi chờ mong nhớ anh
Rồi chợt nhận ra trên đôi môi
Còn vắng tiếng cười
Mà lòng ngại ngần chưa dám nói
Giận hờn chi anh ta xa nhau
Đã lâu lắm rồi
Ngày lại từng ngày em nhớ anh
Người em yêu ơi em thương anh
Nhiều hơn những gì
Em đã có trong cuộc đời
Rồi chợt nhận ra trong tim em
Tràn nỗi nhớ người
Ngày dài đợi chờ mong nhớ anh
Rồi chợt nhận ra trên đôi môi
Còn vắng tiếng cười
Mà lòng ngại ngần chưa dám nói
Giận hờn chi anh ta xa nhau
Đã lâu lắm rồi
Ngày lại từng ngày em nhớ anh
Người em yêu ơi em thương anh
Nhiều hơn những gì
Em đã có trong cuộc đời
Người em yêu ơi em thương anh
Nhiều hơn những gì
Em đã có trong cuộc đời