Em Quá Vô Tình (Remix)

Em Quá Vô Tình (Remix)

Lời bài hát Em Quá Vô Tình (Remix)

Đóng góp bởi

Hạnh phúc
Đôi lúc không được
Như anh mong chờ
Đã khiến anh
Nhiều đêm thẫn thờ
Hạnh phúc
Đôi lúc đã làm
Cho anh yếu lòng
Chỉ vì em
Làm trái tim anh
Tổn thương
Tình yêu
Đôi lúc khiến anh
Suy nghĩ tuyệt vọng
Vì nhiều khi
Em trở nên
Quá hững hờ
Bỏ hết
Yêu thương khi ta
Mặn nồng đắm say
Để rồi em
Ra đi theo một
Cuộc tình mới
Từng đêm
Anh đã bật khóc
Trong nỗi đau vô vọng
Giọt nước mắt
Anh tuôn rơi
Trong mặn đắng
Và giờ đây em
Đã chắc hạnh phúc
Đang đắm say
Bên ai rồi
Khi yêu nhau
Em chỉ lừa dối
Anh mà thôi
Tình yêu thật quá ngang trái
Khi thấy em
Quá vô tình
Bỏ mặc anh cô đơn
Phương trời này
Kỷ niệm rồi cũng
Sẽ tan biến
Theo gió bay ngút ngàn
Nhưng nỗi đau trong anh
Sẽ không thể nào quên
Hạnh phúc
Đôi lúc không được
Như anh mong chờ
Đã khiến anh
Nhiều đêm thẫn thờ
Hạnh phúc
Đôi lúc đã làm
Cho anh yếu lòng
Chỉ vì em
Làm trái tim anh
Tổn thương
Tình yêu
Đôi lúc khiến anh
Suy nghĩ tuyệt vọng
Vì nhiều khi
Em trở nên
Quá hững hờ
Bỏ hết
Yêu thương khi ta
Mặn nồng đắm say
Để rồi em
Ra đi theo một
Cuộc tình mới
Từng đêm
Anh đã bật khóc
Trong nỗi đau vô vọng
Giọt nước mắt
Anh tuôn rơi
Trong mặn đắng
Và giờ đây em
Đã chắc hạnh phúc
Đang đắm say
Bên ai rồi
Khi yêu nhau
Em chỉ lừa dối
Anh mà thôi
Tình yêu thật quá ngang trái
Khi thấy em
Quá vô tình
Bỏ mặc anh cô đơn
Phương trời này
Kỷ niệm rồi cũng
Sẽ tan biến
Theo gió bay ngút ngàn
Nhưng nỗi đau trong anh
Sẽ không thể nào quên
Từng đêm
Anh đã bật khóc
Trong nỗi đau vô vọng
Giọt nước mắt
Anh tuôn rơi
Trong mặn đắng
Và giờ đây em
Đã chắc hạnh phúc
Đang đắm say
Bên ai rồi
Khi yêu nhau
Em chỉ lừa dối
Anh mà thôi
Tình yêu thật quá ngang trái
Khi thấy em
Quá vô tình
Bỏ mặc anh cô đơn
Phương trời này
Kỷ niệm rồi cũng
Sẽ tan biến
Theo gió bay ngút ngàn
Nhưng nỗi đau trong anh
Sẽ không thể nào quên