Em Nơi Đây Vẫn Chờ

Em Nơi Đây Vẫn Chờ

Lời bài hát Em Nơi Đây Vẫn Chờ

Đóng góp bởi

Ðêm khuya mưa rơi từng đêm buốt giá lên ngôi
Đêm khuya mưa rơi mình em chiếc bóng đơn côi
Những phút đắm đuối giờ đây đã mãi xa xôi
Người yêu hỡi sao anh nỡ ra đi
Anh yêu nơi đâu giờ đang quấn quýt bên ai
Anh yêu nơi đâu cùng con phố vắng thân quen
Vẫn mãi luyến tiếc ngày xưa ấm áp bên nhau
Người yêu hỡi giấc mộng xưa vỡ rôì
Tình em luôn vẫn thế
Tình mãi luôn nồng ấm
Dù qua bao ngày tháng
Lòng càng thương anh càng nhớ anh
Biết sẽ mãi cách xa nhau
Mà lòng vẫn thiết tha hơn
Em xin yêu anh đến suốt đời
Ở nơi phương trời đó
Người có hay nào biết
Từng đêm trong quạnh vắng
Lòng càng yêu anh càng đắm say
Nếu có buốt giá con tim
Muộn phiền có đến trong anh
Em xin anh yêu hãy trở về
Em nơi đây vẫn chờ
Ðêm khuya mưa rơi từng đêm buốt giá lên ngôi
Đêm khuya mưa rơi mình em chiếc bóng đơn côi
Những phút đắm đuối giờ đây đã mãi xa xôi
Người yêu hỡi sao anh nỡ ra đi
Anh yêu nơi đâu giờ đang quấn quýt bên ai
Anh yêu nơi đâu cùng con phố vắng thân quen
Vẫn mãi luyến tiếc ngày xưa ấm áp bên nhau
Người yêu hỡi giấc mộng xưa vỡ rôì
Tình em luôn vẫn thế
Tình mãi luôn nồng ấm
Dù qua bao ngày tháng
Lòng càng thương anh càng nhớ anh
Biết sẽ mãi cách xa nhau
Mà lòng vẫn thiết tha hơn
Em xin yêu anh đến suốt đời
Ở nơi phương trời đó
Người có hay nào biết
Từng đêm trong quạnh vắng
Lòng càng yêu anh càng đắm say
Nếu có buốt giá con tim
Muộn phiền có đến trong anh
Em xin anh yêu hãy trở về
Em nơi đây vẫn chờ
Biết sẽ mãi cách xa nhau
Mà lòng vẫn thiết tha hơn
Em xin yêu anh đến suốt đời
Ở nơi phương trời đó
Người có hay nào biết
Từng đêm trong quạnh vắng
Lòng càng yêu anh càng đắm say
Nếu có buốt giá con tim
Muộn phiền có đến trong anh
Em xin anh yêu hãy trở về
Em nơi đây vẫn chờ