Em Như Tia Nắng Mặt Trời

Em Như Tia Nắng Mặt Trời

Lời bài hát Em Như Tia Nắng Mặt Trời

Đóng góp bởi

Giữa đám đông xa lạ
Tìm em vẳng theo tiếng hát
Chợt nghe xao xuyến bâng khuâng
Hỡi em biết chăng lòng anh
Ôi tim ta càng thêm thấy yêu đời
Lời em hát ước mơ ngày mai
Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời
Cuộc sống soi sáng
Những tâm hồn yêu
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hát yêu thương cuộc đời
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hỡi em thân yêu
Giữa đám đông xa lạ
Tìm em vẳng theo tiếng hát
Chợt nghe xao xuyến bâng khuâng
Hỡi em biết chăng lòng anh
Ôi tim ta càng thêm thấy yêu đời
Lời em hát ước mơ ngày mai
Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời
Cuộc sống soi sáng
Những tâm hồn yêu
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hát yêu thương cuộc đời
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hỡi em thân yêu
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hát yêu thương cuộc đời
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hỡi em thân yêu
Giữa đám đông xa lạ
Tìm em vẳng theo tiếng hát
Chợt nghe xao xuyến bâng khuâng
Hỡi em biết chăng lòng anh
Ôi tim ta càng thêm thấy yêu đời
Lời em hát ước mơ ngày mai
Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời
Cuộc sống soi sáng
Những tâm hồn yêu
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hát yêu thương cuộc đời
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hỡi em thân yêu
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hát yêu thương cuộc đời
Dah dah dah dah dah
Dah dah dah dah dah
Hỡi em thân yêu