Em Muốn Làm Ca Sĩ

Em Muốn Làm Ca Sĩ

Lời bài hát Em Muốn Làm Ca Sĩ

Đóng góp bởi

Em muốn làm ca sĩ
Chờ mong tia nắng mùa hè
Em muốn làm ngọn gió
Mùa thu hoen lá vàng rơi
Em đến từng góc phố
Hôn lên những đóa hoa xinh
Em muốn làm mùa xuân
Để trái tim luôn rộn vui
Bao câu hát ru
Nắng mưa hoàng hôn
Như bao ước vọng
Cánh diều tuổi thơ
Trong muôn tiếng ca
Long lanh bình minh
Mang tia nắng hồng
Cùng bầy chim hát
Em muốn làm ca sĩ
Chờ mong tia nắng mùa hè
Em muốn làm ngọn gió
Mùa thu hoen lá vàng rơi
Em đến từng góc phố
Hôn lên những đóa hoa xinh
Em muốn làm mùa xuân
Để trái tim luôn rộn vui
Em muốn làm ca sĩ
Chờ mong tia nắng mùa hè
Em muốn làm ngọn gió
Mùa thu hoen lá vàng rơi
Em đến từng góc phố
Hôn lên những đóa hoa xinh
Em muốn làm mùa xuân
Để trái tim luôn rộn vui
Bao câu hát ru
Nắng mưa hoàng hôn
Như bao ước vọng
Cánh diều tuổi thơ
Trong muôn tiếng ca
Long lanh bình minh
Mang tia nắng hồng
Cùng bầy chim hát
Em muốn làm ca sĩ
Chờ mong tia nắng mùa hè
Em muốn làm ngọn gió
Mùa thu hoen lá vàng rơi
Em đến từng góc phố
Hôn lên những đóa hoa xinh
Em muốn làm mùa xuân
Để trái tim luôn rộn vui
Em muốn làm mùa xuân
Để trái tim luôn rộn vui