Em Muốn Anh Quên Em

Em Muốn Anh Quên Em

Lời bài hát Em Muốn Anh Quên Em

Đóng góp bởi

Phải chăng anh đã
Quên được hết những lời yêu thương
Từng kỷ niệm mong manh
Em sẽ nhớ trong tim lời yêu
Nếu yêu em xin anh cứ
Hãy quên em và hãy rời xa em
Nếu yêu em xin anh hãy
Bỏ mặc em và đừng yêu em
Và hãy cho em thời gian
Để lãng quên
Một tình yêu em đã trao người
Mỗi bước đi thật xa
Lòng này như bật khóc
Em không thể
Kìm được giọt nước mắt
Một phút yêu thương mình trao
Sao nỡ dối gian
Khoảnh khắc đó sẽ mãi theo em
Những kỷ niệm ngày xưa
Vẫn sẽ mãi đong đầy
Một tình yêu em chỉ dành cho anh
Hãy quên em
Phải chăng anh đã
Quên được hết những lời yêu thương
Từng kỷ niệm mong manh
Em sẽ nhớ trong tim lời yêu
Nếu yêu em xin anh cứ
Hãy quên em và hãy rời xa em
Nếu yêu em xin anh hãy
Bỏ mặc em và đừng yêu em
Và hãy cho em thời gian
Để lãng quên
Một tình yêu em đã trao người
Mỗi bước đi thật xa
Lòng này như bật khóc
Em không thể
Kìm được giọt nước mắt
Một phút yêu thương mình trao
Sao nỡ dối gian
Khoảnh khắc đó sẽ mãi theo em
Những kỷ niệm ngày xưa
Vẫn sẽ mãi đong đầy
Một tình yêu em chỉ dành cho anh
Hãy quên em
Và hãy cho em thời gian
Để lãng quên
Một tình yêu em đã trao người
Mỗi bước đi thật xa
Lòng này như bật khóc
Em không thể
Kìm được giọt nước mắt
Một phút yêu thương mình trao
Sao nỡ dối gian
Khoảnh khắc đó sẽ mãi theo em
Những kỷ niệm ngày xưa
Vẫn sẽ mãi đong đầy
Một tình yêu em chỉ dành cho anh
Hãy quên em
Những kỷ niệm ngày xưa
Rời xa mãi xa
Xin anh hãy buông tay
Và quên em