Em Là Tất Cả Trong Anh

Em Là Tất Cả Trong Anh

Lời bài hát Em Là Tất Cả Trong Anh

Đóng góp bởi

Đừng buồn
Vì chuyện tình tan vỡ
Đã qua
Đừng khóc nữa
Hãy nghe anh nói
Một lần nhé
Đừng từ bỏ cuộc đời
Còn bao nhiêu ước mơ
Đừng đánh mất cả tuổi xanh
Chỉ vì phút giây dại khờ
Đừng bao giờ suy nghĩ
Trong tình yêu chia tay
Sẽ mất hết tất cả
Bởi vì đằng sau
Luôn có anh
Luôn dõi theo em từng ngày
Anh sẽ bù đắp lại cho em
Ngàn lần yêu thương đã mất
Anh hứa sẽ ru em
Quên đi xóa hết nỗi đắng cay
Tìm lại những nụ cười trong em
Khi xưa lỡ đánh rơi
Giọt lệ cay
Thôi đừng rơi không còn đáng
Trong tình yêu
Vì giờ em đã
Luôn có anh ở bên
Dù tim có ngừng đập anh
Vẫn yêu em không đổi thay
Từng giây phút yêu
Em là điều quý giá nhất
Trên đời
Chỉ cần em luôn bình yên
Sống hạnh phúc khi gần anh
Dù phải đau mấy
Anh cũng xin chấp nhận hết
Vì em là tất cả trong anh
Đừng buồn
Vì chuyện tình tan vỡ
Đã qua
Đừng khóc nữa
Hãy nghe anh nói
Một lần nhé
Đừng từ bỏ cuộc đời
Còn bao nhiêu ước mơ
Đừng đánh mất cả tuổi xanh
Chỉ vì phút giây dại khờ
Đừng bao giờ suy nghĩ
Trong tình yêu chia tay
Sẽ mất hết tất cả
Bởi vì đằng sau
Luôn có anh
Luôn dõi theo em từng ngày
Anh sẽ bù đắp lại cho em
Ngàn lần yêu thương đã mất
Anh hứa sẽ ru em
Quên đi xóa hết nỗi đắng cay
Tìm lại những nụ cười trong em
Khi xưa lỡ đánh rơi
Giọt lệ cay
Thôi đừng rơi không còn đáng
Trong tình yêu
Vì giờ em đã
Luôn có anh ở bên
Dù tim có ngừng đập anh
Vẫn yêu em không đổi thay
Từng giây phút yêu
Em là điều quý giá nhất
Trên đời
Chỉ cần em luôn bình yên
Sống hạnh phúc khi gần anh
Dù phải đau mấy
Anh cũng xin chấp nhận hết
Vì em là tất cả trong anh
Anh hứa sẽ ru em
Quên đi xóa hết nỗi đắng cay
Tìm lại những nụ cười trong em
Khi xưa lỡ đánh rơi
Giọt lệ cay
Thôi đừng rơi không còn đáng
Trong tình yêu
Vì giờ em đã
Luôn có anh ở bên
Dù tim có ngừng đập anh
Vẫn yêu em không đổi thay
Từng giây phút yêu
Em là điều quý giá nhất
Trên đời
Chỉ cần em luôn bình yên
Sống hạnh phúc khi gần anh
Dù phải đau mấy
Anh cũng xin chấp nhận hết
Vì em là tất cả trong anh