Em Là Số Một

Em Là Số Một

Lời bài hát Em Là Số Một

Đóng góp bởi

Nhìn trên thế gian
Anh không bằng ai
Duy nhất trên đời
Không ai thua anh
Bỗng anh nhìn quanh
Tình cờ anh gặp em
Trái tim của anh
Bỗng đập như điên
Nào ai giống anh
Túi không một xu
Anh vẫn ngu ngơ
Yêu em mà thôi
Còn một trái tim
Anh dành trao em hết
Anh sẵn sàng chết
Trong vòng tay em
Em là số một của anh
Anh nỡ yêu em mất rồi
Em là duy nhất
Không ai sẽ là số hai
Em là số một dễ thương
Đừng nghĩ anh
Không bình thường
Thấy anh như thế
Chứ anh không hề dối gian
Em là số một của anh
Em như cô tấm trong đời
Anh là thạch sanh
Chứ anh không phải lý thông
Em đừng nghĩ ngợi mà chi
Không tin thì anh sẽ thề
Nếu có gian dối
Thì anh sẽ bị
Em yêu
Nhìn trên thế gian
Anh không bằng ai
Duy nhất trên đời
Không ai thua anh
Bỗng anh nhìn quanh
Tình cờ anh gặp em
Trái tim của anh
Bỗng đập lung tung
Nào ai giống anh
Túi không một xu
Anh vẫn ngu ngơ
Yêu em mà thôi
Còn một trái tim
Anh cho em
yêu em hết
Anh sẵn sàng chết
Trong vòng tay em
Em là số một của anh
Anh lỡ yêu em mất rồi
Em là duy nhất
Không ai sẽ là số hai
Em là số một dễ thương
Đừng nghĩ anh không bình thường
Thấy anh như thế
Chứ anh không hề dối gian
Em là số một của anh
Em như cô tấm trong đời
Anh là thạch sanh
Chứ anh không phải lý thông
Em đừng nghĩ ngợi mà chi
Không tin thì anh sẽ thề
Nếu có gian dối
Thì anh sẽ bị
Em yêu
Em là số một của anh
Anh lỡ yêu em mất rồi
Em là duy nhất
Không ai sẽ là số hai
Em là số một dễ thương
Đừng nghĩ anh không bình thường
Thấy anh như thế
Chứ anh không hề dối gian
Em là số một của anh
Em như cô tấm trong đời
Anh là thạch sanh
Chứ anh không phải lý thông
Em đừng nghĩ ngợi mà chi
Không tin thì anh sẽ thề
Nếu có gian dối
Thì em sẽ là
Vợ anh