Em Là Hoa Hồng Nhỏ

Em Là Hoa Hồng Nhỏ

Lời bài hát Em Là Hoa Hồng Nhỏ

Đóng góp bởi

Em Là Hoa Hồng Nhỏ
Thu Ngọc
Em sẽ là
mùa xuân của mẹ
em sẽ là
màu nắng của cha
em đến trường học bao điều lạ
môi biết cười
là những nụ hoa
trang sách hồng nằm mơ mà ngủ
em gối đầu
trên những dòng thơ
em thấy mình là hoa hồng nhỏ
bay giữa trời
làm mát ngày qua
Trời mênh mông đất hiền hòa
bàn chân em đi nhè nhẹ
đưa em vào tình người bao la
cây có rừng bầy chim làm tổ
sông có nguồn từ suối chảy ra
tim mỗi người là quê nhà nhỏ
tình nồng thắm như mặt trời xa.
Em sẽ là
mùa xuân của mẹ
em sẽ là
màu nắng của cha
em đến trường học bao điều lạ
môi biết cười
là những nụ hoa
trang sách hồng nằm mơ mà ngủ
em gối đầu
trên những dòng thơ
em thấy mình là hoa hồng nhỏ
bay giữa trời
làm mát ngày qua
Trời mênh mông đất hiền hòa
bàn chân em đi nhè nhẹ
đưa em vào tình người bao la
cây có rừng bầy chim làm tổ
sông có nguồn từ suối chảy ra
tim mỗi người là quê nhà nhỏ
tình nồng thắm như mặt trời xa.
Em sẽ là
mùa xuân của mẹ
em sẽ là
màu nắng của cha
em đến trường học bao điều lạ
môi biết cười
là những nụ hoa
trang sách hồng nằm mơ mà ngủ
em gối đầu
trên những dòng thơ
em thấy mình là hoa hồng nhỏ
bay giữa trời
làm mát ngày qua
Trời mênh mông đất hiền hòa
bàn chân em đi nhè nhẹ
đưa em vào tình người bao la
cây có rừng bầy chim làm tổ
sông có nguồn từ suối chảy ra
tim mỗi người là quê nhà nhỏ
tình nồng thắm như mặt trời xa.